וירוס

אוקטובר 2014, גליון 2, (עמ' שער אחורי)-
äãôñ ùìç ìçáø 

וירוס, 2013. קרטון (בשימוש חוזר), מנוע ויברציה וזהב, 300x400x200 ס"מ.

פסל בדמותו של מחפרון המשמש לפעולות בנייה אך גם להרס. ארבע הזרועות שבקצותיהן כפות חפירה אמורות להקנות למכונה יכולת פעולה בעלת עוצמה, אך הן אלה שמסרסות את הפונקציונליות שלה. הטרקטור דמוי העכביש, מעין מיזוג בין חיה למכונה, רוטט מפעם לפעם כדי לרמוז לצופה על קיום חיים בגופו.

אייל אסולין עוסק רבות ביחסי השליטה בין האדם למכונה ובין המכונה לטבע. בעידן הנוכחי חודרות הטכנולוגיה והתעשייה לכל אחד מתחומי החיים, עד שניתן לצפות שבעתיד הן יחליפו את בני האדם. הדבר מעורר שאלות מטרידות המקבלות ייצוג בעבודותיו.

øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel