עגורים חורפים באגמון החולה

מאי 2010, גליון 2, (עמ' 81-80)-
äãôñ PDF ùìç ìçáøעגורים חורפים באגמון החולה | צילום: ג'רמי קרק

במהלך חודשי הסתיו והחורף מהווה עמק החולה את אחד הריכוזים הגדולים של עגורים בעולם. כמו במקומות אחרים בעולם, החלו גם העגורים בעמק החולה לגרום נזקים לשטחים חקלאיים. צמצום ניכר בפגיעה בחקלאות בעמק החולה מושג באמצעות תחנות האכלה, שבהן מסופקים לעגורים גרגרי תירס המהווים מקור מזון מועדף.

עגורים חורפים באגמון החולה, התמונה צולמה מתוך מחסה: עגלה מחוברת לטרקטור ששימשה לתצפית, פברואר 2009 | צילום: ג’רמי קרק

 
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel