אוקטובר 2016, גליון 3, (עמ' 183)-
הדפס PDF שלח לחברלקוראי אקולוגיה וסביבה שלום,

משרד הבינוי והשיכון מוביל תנופת פיתוח בנושא העירוניות, הניכרת הן ברמת השטח והן ברמת התכנון האסטרטגי, ואני מברך על צאתו לאור של גיליון המוקדש כולו לתחום חשוב זה.

המשרד עוסק רבות בפיתוח הפריפריה הגאוגרפית-חברתית בדגש על המרכזים העירוניים. עירוניות יכולה ללבוש צורות רבות ואנו עמלים על שורת תכניות אסטרטגיות לפיתוח ארוך טווח של יישובים. תכניות אלה מבקשות להעצים את היישובים העירוניים המרוחקים ולצייד אותם במנופים כלכליים וחברתיים שיבטאו את הייחודיות המקומית שלהם.

גם בתחומי הבנייה החדשה וההתחדשות העירונית יוזם המשרד שינויים להעצמת ערכים של התחדשות לצד פיתוח החדש, על כלל תחומי החיים – ממערכות חינוך, דרך תנועה, קהילה ועוד.

משרד הבינוי והשיכון מרכז מאמצים גם בפן החברתי. בין הפעולות הרבות שנעשו בתחום, ניתן למנות הן את רכש הדירות, הן את שיקום המבנים, הן את התכניות ארוכות הטווח עבור האוכלוסיות החלשות, שלרוב ממוקמות במרכזי הערים, בשכונות הוותיקות. לאחרונה נחתם הסכם היסטורי של התחדשות עירונית עם חברת עמידר, שבמסגרתו רווחים מפרויקטים של התחדשות עירונית במרכז הארץ יוקדשו לשיפוץ דירות בערי הפריפריה. החזרנו את פרויקט שיקום השכונות לעשרות יישובים בפריפריה, בהם יתקיים שיקום פיזי של שכונות לצד פעילות חברתית ענפה. החלנו בתהליך בניית 2,600 דירות דיור ציבורי בכ-20 יישובים בישראל, בשיתוף עם הסוכנות היהודית, רכשנו מעל 70 דירות עבור נכים רתוקים הזקוקים לדיור העונה על צורכיהם, שיפצנו עשרות אלפי דירות ואכלסנו כ-600 דירות שעמדו ריקות במהלך עשרות שנים, על-ידי הגמשת קריטריונים.

בשנה האחרונה קידם המשרד תהליך לגיבוש מדיניות לאומית בתחום העירוניות. הגדרנו עקרונות מנחים לפיתוח עירוני מקיים בגרסה הישראלית, ופיתחנו כלים מעשיים לקידומם, בפריפריה ובמרכז. התהליך נעשה בשיתוף משרדי ממשלה, השלטון המקומי, המגזר הפרטי, האקדמיה והחברה האזרחית.

תהליך זה ופעולות נוספות שנלוו לו, נעשה כחלק מההיערכות הממשלתית לקראת השתתפות בוועידת האו"ם לדיור ופיתוח עירוני (הביטאט) שהתקיימה באוקטובר באקוודור. מדובר בפסגה הנערכת אחת לשני עשורים ותכליתה להיערך להתמודדות הכלל-עולמית עם ההתרכזות האנושית בערים, על האתגרים וההזדמנויות הכרוכים בכך.

עירוניות מצליחה לשגשג כאשר העיר נהנית מנגישות גבוהה להזדמנויות, למשאבים ולאפשרויות פיתוח זמינות. העיר מתקשה לשגשג כאשר היא מרוחקת מהעין ומליבת העשייה הלאומית. לכן דוגל משרד הבינוי והשיכון להעצים דווקא את הערים המרוחקות יותר, בין אם גאוגרפית ובין אם בנגישותן למשאבים.

במסגרת זו אנו עמלים על גיבוש מודל של מטרופולין צפוני חזק, שיהווה אבן שואבת לכל האזור, בדומה לבאר שבע, מטרופולין הדרום. כ-50% מאזרחי המדינה גרים בין חדרה לאשדוד. אנו פועלים על מנת לאזן את פיזור האוכלוסייה, בכל עיר ועיר, מצפון ועד דרום, ורואים חשיבות גדולה ביצירת ערים חזקות, כלכליות ומתפקדות.

אני מאחל לכל העוסקים במלאכה החשובה של עשיית מקום ובניית מקום, משכילה בגיליון זה.

יואב גלנט

שר הבינוי והשיכון

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel