המסעדה הגדולה

אפריל 2018, גליון 1, (עמ' 81-80)-
הדפס PDF שלח לחבר 

התקבצות שקנאים המצפים למזון בקרבת נקודת הכנסה של דגים, שאין להם ערך מסחרי, למאגר. כ-10,000 שקנאים נצפו במאגר משמר השרון בעמק חפר ב-27.10.2017 | צילום מרחפן: חיים שפיר

 

אכלוס מאגר משמר השרון בדגים חסרי ערך מסחרי הוא פתרון מוצלח להזנת להקות שקנאים בעונת הנדידה. לפעולת האכלוס יתרונות רבים: יצירת מקור תזונה חלופי עבור להקות השקנאים כדי להפחית את נזקם לענף המדגה; הרחקת שקנאים מכבלי מתח, מאזורים שיש בהם פעילות כלי טיס וממקומות שפעילות אנושית עלולה להפריע להם; קיצור תקופת שהיית השקנאים בישראל. במאגר משמר השרון, שהוא מהמאגרים המרכזיים המשמשים לאכלוס דגים, מאוכלסים 80100 טונות דגים בחודשי הנדידה.

למאגר משמר השרון, שנבנה על-ידי קק"ל, שימושים סביבתיים נוספים במאגר נאגרים מי שיטפונות מנחל אלכסנדר, שלאחר שקיעת הבוץ משמשים להשקיית שדות ולהשבחת קולחים הנאגרים במאגרים נוספים. כמו כן, זהו המאגר הראשון בעולם שעל הדופן שלו הוקמה מערכת פוטו-וולטאית לייצור אנרגיה מיזם משותף לאגודת המים 'אפיקי עמק חפר' ולחברת סולאטיקס. במאגר הוקם גם מצפור לצפייה בעופות מים.

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel