איקונין של קונדור קליפורני

אפריל 2018, גליון 1, (עמ' שער אחורי)-
הדפס PDF שלח לחברזאב לבינגר, איקונין של קונדור קליפורני )פרט(. 120X90 .2017 ס"מ. צבע אקרילי, עלי זהב ועץ

זאב לבינגר, איקונין של קונדור קליפורני (פרט). 120X90 .2017 ס"מ. צבע אקרילי, עלי זהב ועץ.

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel