יולי 2020, גליון 2, (עמ' -)-
הדפס PDF שלח לחברמגדלי הקירור של בתי הזיקוק בחיפה, לאחר קריסת אחד מהם ב-12.6.2020 | צילום: שחר בוקמן

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel