הדילמה הסביבתית בדרום ים המלח: שטחים פתוחים, מלח ופחמן
יוחאי כרמל
2011, גליון 3 אוגוסט

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel