עיקרי הדברים של דו"ח המלצות ועדת ממשק היער ושיקום הכרמל
אבי פרבלוצקי, עמרי בונה, מנחם זלוצקי, חווה להב, דידי קפלן, חגי שניר ונועה שטיינר
2011, גליון 3 אוגוסט

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel