המשמעויות הסביבתיות של התכנית הממשלתית להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב
דותן רותם ועזרי אלון > איתמר בן-דוד > אורן יפתחאל > עאטף אבו עג'אג' > אבינועם מאיר והדס לוי
2012, גליון 1 פברואר

äåñôú úâåáä ìîàîø:
 

ùìç
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel