תפיסת הסביבה בתרבויות שונות - הערכת שירותי המערכת האקולוגית בערבה הדרומית בקרב תושבי שני צִדי הגבול
הילה שגיא, דניאל אורנשטיין, אלי גרונר, אביגיל מוריס, מרג'ורי סטרום ויודן רופא
2012, גליון 1 פברואר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel