קביעת סדרי קדימויות בשימור צמחים נדירים – פארק רמת הנדיב כמקרה מבחן
רחלי שוורץ-צחור, ליאת הדר ואבי פרבולוצקי
2012, גליון 3 אוגוסט

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel