כיצד הפסקת רעיית בקר משפיעה על התאוששות צומח ים תיכוני עשבוני?
קרלי גולודיאץ, חיים קיגל ומרסלו שטרנברג
2012, גליון 3 אוגוסט

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel