ההשפעות הסביבתיות של גידול האוכלוסייה בישראל
תמיר קליין, איל רוטנברג ודן יקיר > דוד אסף, אמיר זלצברג ומנחם לוריא > מוטי שכטר > יואב שגיא > אלון טל
2012, גליון 3 אוגוסט

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel