עד ליום שגורילות יסחרו בבורסה
ריאיון עם ד"ר יובל נח הררי
2014, גליון 2 אוקטובר

äåñôú úâåáä ìîàîø:
 

ùìç
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel