סוגית המים בין ישראל לפלסטינים – העמדה הישראלית
חיים גבירצמן
2010, גליון 2 מאי

äåñôú úâåáä ìîàîø:
 

ùìç
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel