דברים שרואים משם – לא רואים מכאן: השימוש בחישה מרחוק לניהול סביבתי
מרים צלוק וסיניה נתניהו
2015, גליון 4 דצמבר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel