שיתוף בעלי עניין בתהליכי תכנון – המקרה של המרחב הימי הישראלי
יעל טף-סקר ומישל פורטמן
2016, גליון 1 אפריל

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel