יצירת "תו ירוק" למשתלות – בדרך לניהול סביבתי משולב
מיכל ארן, נועה שטיינר ואלון זס"ק
2016, גליון 1 אפריל

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel