תגובה למאמר: מגמות אקלימיות בישראל 2002-1970 חם וצחיח יותר בפנים הארץ
חיים קותיאל
2010, גליון 2 מאי

äåñôú úâåáä ìîàîø:
 

ùìç
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel