'עיר האורות' חוסכת חשמל? על קיימות ותשתיות חכמות בפריז
סדיסיה דה שסטנה
2016, גליון 3 אוקטובר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel