כרוניקה של בתי גידול: מי הרוויח ומי הפסיד? מבט ממעוּף הציפור
דנה לוי, נעם לוין וטאקויה איוואמורה
2017, גליון 3 יולי

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel