סיכום ומשמעויות לפרק א: משמעות השפעותיו של שינוי האקלים
יורם אבנימלך
2017, גליון 4 דצמבר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel