היבטים סביבתיים של צריכת מים מותפלים ושימוש בקולחים
מתן ישראלי, אריאל כהן, מני בן חור, דניאל קורצמן, הראל גל וגיא רשף
2017, גליון 4 דצמבר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel