המלצות לביטול משחקים ותחרויות ספורט בתנאי זיהום אוויר חריג
זהר ברנט-יצחקי, איזבלה קרקיס, דוד אלג'ם, ז'ק אשרוב ואיתמר גרוטו
2018, גליון 2 יוני

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel