רב-שיח בנושא מדיניות שיקום ושימור נחלי ישראל
אביטל גזית, דויד ירוסלביץ, אלון זס"ק, אלון רוטשילד, זאב לנדאו, דוד פרגמנט, אבי אוזן–דולב, ראובן לסטר, אברי קדמון
2010, גליון 3 אוקטובר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel