אג'נדה 2030 – יעדי פיתוח בר-קיימא של האו"ם
תמר רביב, סתיו גילוץ ואיילת רוזן
2018, גליון 4 דצמבר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel