הים התיכון העמוק – רחוק, חשוך וזקוק להגנה
אלון רוטשילד ואדם וייסמן
2018, גליון 4 דצמבר

äåñôú úâåáä ìîàîø:
 

ùìç
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel