חיזוי התחדשות צומח אחרי שרפה ביערות אורן נטועים
גיל ספיר ז"ל ויוחאי כרמל
2010, גליון 3 אוקטובר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel