תגובה למאמר: ישראל עשירה במיוחד בעולם החי והצומח שלה - האומנם ?
יוסי הלר
2011, גליון 1 ינואר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel