רב–שיח בנושא הפקת אנרגיה מפצלי שמן בחבל עדולם

משה שירב–שורץ, אורית סקוטלסקי, יובל ברטוב, יהושע שקדי, שחר דולב, יעקב מימרן
2010, גליון 2 מאי

דיון בנושא שהתקיים בוועדות הכנסת
מערכת אקולוגיה וסביבה
01/11/2010

פרוטוקול מס' ‎19 מישיבה משותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת העבודה, הרווחה והבריאות לנושא סביבה ובריאות יום שני, ט"ז בתמוז התש"ע (‎28 ביוני ‎2010), שעה ‎09:00 סדר היום: כריית פצלי שמן בחבל עדולם כריית פצלי שמן בחבל עדולם היו"ר דב חנין: בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת של הכנסת לענייני סביבה ובריאות. נושא הדיון היום הוא כריית פצלי שמן בחבל עדולם, אבל לפני שאנחנו נפתח בדיון, אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי לברך על משהו חיובי שמתרחש. אני חושב שזו הפעם הראשונה שאנחנו בכנסת מציינים את ההופעה של כתב העת 'אקולוגיה וסביבה', שיש לו גם קשר לדיון הזה, כי, אני חושב שבזירה האקדמית הוא הראשון שקיים מן רב שיח שהציג את הנושא של פצלי שמן בהשתתפות גורמים שונים, גם יזמים, גם תושבים, גם אנשי מדע ומקצוע. אז אני רוצה לברך את היוזמה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה על הוצאת כתב העת הזה. זה הגיליון השני שלו. מר חנוך אילסר, שהוא מנהל האגודה, נמצא איתנו. אני אאפשר לך לומר כמה מלים ולספר לנו ממש בתמצית על כתב העת, שהוא בהחלט חידוש חיובי בחיבור שבין סביבה לבין הדיונים המדעיים והמקצועיים וכל הכבוד. בבקשה, עורך דין אילסר. חנוך אילסר- מנהל האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה: תודה רבה על ההזדמנות שניתנה לי. כתב העת אקולוגיה וסביבה, כמו גם האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, שמו להם למטרה קודם כל להביא את הדיון האקדמי, את המחקר המדעי גם של האקדמיה וגם של אנשי המקצוע לידי שימוש, שימוש של הציבור הרחב, שימוש של ארגונים סביבתיים, שימוש של מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות. המיזם הזה משותף גם לנו וגם למשרד להגנת הסביבה, קרן קיימת לישראל, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. כולם הכירו את הצורך במיזם כזה והעבודה שלנו היא בהחלט משותפת. אני קורא מכאן לכל מי שיש לו מה לומר בתחום הזה, שבין מדע סביבתי לבין מדיניות, לתרום לכתב העת ובכך לשכלל את הדיון הציבורי, כמו שאנחנו רואים כאן, ולהביא אותו למקומות שבסופו של דבר ישפרו את השמירה על הסביבה ואת הניהול הציבורי של משאבי טבע בארץ.


øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel