עיקרי הדברים של דו"ח המלצות ועדת ממשק היער ושיקום הכרמל

אבי פרבלוצקי, עמרי בונה, מנחם זלוצקי, חווה להב, דידי קפלן, חגי שניר ונועה שטיינר
2011, גליון 3 אוגוסט

חידוש יער הכרמל
גדליהו מנור
08/11/2011

לצערי לא הוקדש בדו"ח מקום לאפשרות שימוש בציוד מתאים לטיפול בזריעים ולעיצוב העצים בשורות בשיפועים קלים כדי להקל את הכניסה ליער, הן לנופש והן לטיפול מתאים בשיחים שעלולים לקדם את האש במידה ותפרוץ בעתיד והן להקטין את סחף הקרקע על ידי הקטנת הזרימות והגדלת הגזם. בנוסף ניתן להקים מערך של תותחי השקיה בגבולות הישובים כדי למנוע מהאש להתקרב אליהם.


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel