גידור שטחים כגורם לבידוד אוכלוסיות בעלי חיים ולפגיעה בזכות הציבור למעבר

יורם יום–טוב
2012, גליון 2 יוני

השגות לנכתב.
רן יונגר
08/12/2012

תגובתי מבוססת על היותי אוהב טבע, חקלאי וכמקים השמורה החקלאית הראשונה והשנייה בארץ.
כפי שכולנו יודעים ישנם מספר מרכיבים שמשפיעים על הצורך בגידור בשטחים חקלאיים. הגורמים לסוג הגידור הינם בדרך כלל : גניבות חקלאיות, פלישות ושימושים של גורמי חוץ בשטחים לא להם, זליגות דרכים לשטחים פרטיים, שמירה על ערכי טבע, הכוונת קהל לצירי כניסה והסברה, סינון הנכנסים לתא שטח מסוים, פגיעה בנכנסים לא מורשים, התחשבות בערכים אקולוגיים, הפחתת פגיעה בערכי טבע מזוית שמירת הטבע ועוד.
במצבים מסוימים שבהם יש ממשק נכון בין הדברים - גידור מותאם הינו גידור מושלם.
הדבר מוכח במספר מקרים ובהם השמורות החקלאיות שהקמתי. בתאי שטח שבהם בוצעה עבודה משולבת של גידור שמפחית את כניסת בני האדם, מכוון את אלו שנכנסים, כך שלא תהיה פגיעה קולוסאלית בשטח תוך מתן הסברה על ערכי השטח בד בבד עם מתן מעבר חופשי לבע"ח הינו פתרון מיטבי. הבעיה קיימת כאשר יש התנגשות בין הצורך בעיבוד חקלאי לבין בע"ח מסוימים שגורמים פגיעה בעיבוד החקלאי. בעיה נוספת קיימת כאשר החקלאי לא מודע להשפעה הסביבתית של מעשיו וכאן המקום לקיים דיאלוג רחב עם לא מעט חקלאים פרטיים וארגוניים. אשמח להראות את הפתרונות האפשריים.
רן יונגר


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel