"מדינת הסטארט–אפ" - כחול לבן... וירוק?

רונן מונוסביץ
2012, גליון 4 דצמבר

פיתוחים חדשניים בחברות הזנק לקלינ-טק.
פרופ' גדליהו מנור
14/01/2013

יש נסיונות לפיתוחים חדשניים שיכולים להקטין זיהום אוויר מריסוס חקלאי, מיחזור בוצת שפכים יבשה ומטוהרת כמקור לאנרגיה או לדישון, הפרדת חומר אורגני מאשפה ביתית בצורה זולה ויעילה, כדי לשמש מקור לייצור אנרגיה נקיה נטיעה מהירה של עצים ליעור או לייצור פירות ליצור דלק, בנוסף לקליטת CO2 .
שלום גדליהו מנור 052-2698236


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel