רב–שיח בנושא הפקת אנרגיה מפצלי שמן בחבל עדולם

משה שירב–שורץ, אורית סקוטלסקי, יובל ברטוב, יהושע שקדי, שחר דולב, יעקב מימרן
2010, גליון 2 מאי

התנגדות להפקת פצלי שמן בתת הקרקע
ערן שנק
17/05/2013

יעקב מימרן כותב כי "מרבץ פצלי השמן בשפלה משתרע על פני למעלה מ–1,000 קמ"ר, מאזור לטרון בצפון ועד אשל הנשיא בדרום." עובדה זו יוצרת רושם מבטיח לכאורה. יש לנו בתת הקרקע הבטחה להתעשרות, אך האם אזור עצום זה (במונחים ארץ ישראליים) נעדר מי תהום ונחלים ? האם אין בו זרימה בתת הקרקע שכיווניה אינם ידועים לנו כל צרכם ?
מפעל תע"ש ברמת השרון נסגר בשנת 1997, אך הזיהום שהשאיר אחריו ממשיך להתפשט היום. אני מביא כאן כלשונם דברים שאמרה שרה אלחנני, מנהלת אגף איכות המים ברשות המים בדיון בועדת הפנים של הכנסת בנושא (7.12.2010):
"שפכים חלחלו שם במשך עשרות שנים. כאמור, היום הפעילות הזאת כבר לא קיימת, היא נפסקה, אבל החומרים הללו נשטפו למים. בקידוחי הניטור גילינו כתם אדיר ממדים במי התהום, עם ריכוזים של עד 450,000 PPB במוקד הפעילות, כאשר ההמלצה של ה-EPA למי-שתייה היא שהריכוז לא יעלה על 15 PPB. הכתם הזה נמשך לכיוון הרצליה כלפי צפון-מערב, כי שם שואבים הרבה, יש שם שקע, וכלפי דרום-מערב, לכיוון תל-אביב, וגם שם יש שאיבה.

כתוצאה מן הגילוי מתחת לברכות החלטנו לדגום את כל קידוחי מי-השתייה. מה שאתם רואים בעיגול זה קידוחים שמשרד הבריאות סגר, שבהם נמצאו ריכוזים של פרכלורט מעל הרמה שנמצאה על-ידם כרמה משמעותית ומסכנת. מדובר על שלושה קידוחים ברמת השרון ועוד ארבעה קידוחים בתל-אביב.

הכתם ממשיך להתפשט. מה שאתם רואים כאן הוא משנת 2005. בנינו גם איזה מודל עם סימולציות וראינו שאם לא נעשה שום דבר, על אף שהקידוחים האלה הפסיקו לשאוב הזיהום ימשיך להתפשט. במעקב שאנו עורכים היום, אנו למעשה ממשיכים לנטר שם כל הזמן ולעקוב ומופתעים למדי בעצמנו מההאצה האדירה בהתקדמות הכתם, למרות שגם במודל ראינו אותן מגמות".

האם הייתם אתם מוכנים לקחת סיכון שכזה על מי התהום בין לטרון לבאר שבע ?
מי שפועל לקידום הפקת פצלי שמן בשפלה או בכל אזור מיושב אחר, הוא פושע בהיתר.

מוגש כחומר למחשבה,
ערן שנק

קישור לפרוטוקול הישיבה הנ"ל:
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fprotocols%2Fdata%2Frtf%2Fpnim%2F2010-12-07.rtf&ei=bGeVUa8M0fG1Bu2EgPAL&usg=AFQjCNHXwBnbHjtrtKW3hRY_Jv9WxBLUgQ&sig2=l6Zn371S_T-ZeDrUr5e3QQ


øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel