כלכלה התנהגותית בשירות איכות הסביבה

ריאיון עם פרופ' דן אריאלי
2014, גליון 3 נובמבר

מאמר חשוב אבל קצר
דרור רשף
13/02/2015

היה יכול להיות מעניין לשמוע מה דעתו של פרופ' אריאלי לא רק על נושאי סביבה ומוטיבציה האישית אלא גם על נושאים אחרים כמו לימודי הכלכלה והמדיניות הכלכלית וההשפעה של זה על קבלת ההחלטות של כלכלנים ושל מקבלי החלטות בממשלות בנושאי סביבה.

ספרו "האמת על באמת" שדן בשאלה מדוע אנשים מרמים ו"מעגלים פינות" יכול להיות רלוונטי מאד לנושאי סביבה וקיימות.

אני ממליץ גם על המאמר של פרופ' אראל אבינרי, בנושא כלכלה התנהגותית וקידום תחבורה בת קיימא.רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel