עקבות חזירי הבר

אגי משעול
2017, גליון 3 יולי

על אנשים, חזירים ושירים
רחל לוי
28/07/2017

איזו ירייה מבורכת ואיזה זינוק מרהיב!
בקריאת השיר משתנה לה דמות החזיר, שכל כך צרובה בתודעתנו כטמא, כמשוקץ, לדמותה של חיה במצוקה, שתבוסתה ידועה מראש בקרב על שטחי המחיה מול ההולכים על שתיים.

אכן, ממקום מגורי אני צופה לעתים, בפרטים או משפחות החודרים אל חצרותינו בחיפושיהם אחרי מים ומזון. כל כך מכמירי לב...

ברכות על המדור החדש. מחכה בכיליון לב לגיליון הבא.


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel