התפלת מי ים – חוסן, אתגרים וסיכונים

סיניה נתניהו
2017, גליון 4 דצמבר

מספר היבטים בהתפלת מים שלא נסקרו בכתבה המשפיעים על משק המים
יצחק כהן
05/01/2018

ישנם מספר היביטים בעלי השפעה כלכלית וסביבתית שלדעתי מקטינים את ההשפעה הסביבתית של הגדלת כמות המים המותפלים במשק המים.
1.הקטנת ריכוז המומסים במים המסופקים למערכת הארצית כתוצאה ממיהול מי המערכת הארצית במים מותפליחם בעלי ריכוז מלחים נמוך גורם להקטנת כמות משקעי האבנית הנוצרים במערכות חימום ביתיות (קומקומים, מכונות כביסה,מדיחי כלים ודודי מים) וכתוצאה מכך מקטינים את צריכת החשמל הביתית. תהליך דומה מתקיים בצורה משמעותית יותר במערכות תעשייתיות ובנוסף להקטנה בצריכת האנרגיה ישנה גם הקטנה בצריכת כימיקלים הדרושים לריכוך המים שבסופו של דבר מגיעים למטשים וכתוצאה מכך קטנה כמות הזרחן המתווספת למערכת ועלולה להגיע אל מקורות המים העיליים ולגרום לפריחת אצות.
2. מאותה הסיבה של הקטנת ריכוזי המלחים במי הרשת קטן בהתאם ריכוז המלחים בשפכים ובקולחים ואיכות הקולחים גדלה וכתוצאה מכך ישנו שיפור במגוון הגידולים החקלאיים שניתן לגדל על מי קולחים, קטנה סכנת המלחת הקרקע וישנו שיפור בתפוקת היבולים ובביומסה הצמחית (קיבוע פחמן) וחיזוק החקלאות הישראלית ושימור השטחים הפתוחים.
3. טכנולוגית ההתפלה השתכללה בקצב מדהים בעשרות השנים האחרונות ולכן צפוי כי בשנים הקרובות נראה שיפור הולך וגדל באורך חיי הממברנות, שיפור הנצילות האנרגטית ופיתוחים טכנולוגים נוספים בתחום הטיפול במי הרכז . כל אלה יגרמו להגדלת הכדאיות להקמת מתקני התפלה בינוניים וקטנים גם לצורך טיוב בארות מזוהמות והתפלת שפכים לייצור מי שתייה. כתוצאה מכך ישוחררו מקורות המים הטבעיים להחייאת הנחלים, שיקום האקויפרים וחזרת שפיעת מעיינות שהתיבשו בגלל שאיבה לצרכים ביתיים.
תהליך זה יגרום גם לביזור בעלות על הטכנולוגיה, והגדלת התחרות שיקטין את כוחם של תאגידים כלכליים ליצר לחץ מול הגורמים הממשלתיים בקביעת מחירי המים ויכולת ייצור. לא רחוק היום שנראה תאגידי מים עירוניים מתפילים מים ישירות ממתקן הטיפול בשפכים שבבעלותם ומחזירים אותם לשימוש הצרכנים של התאגיד לשימוש חוזר.
4.הישענות משק המים על מים מותפלים בעלי אספקה יציבה מאפשרת תכנון ארוך טווח של שיקום מקורות המים הטבעיים וגם לכך יש משמעות כלכלית שאותה יש לגלם במחיר המים המותפלים (בדומה לגילום המחיר הסביבתי על כל קוט"ש למ"ק מים מותפלים שביצעה הכותבת הנכבדת.
לסיכום למתקני ההתפלה ישנם תועלות אדירות למשק המים, לחקלאות, למשאבי הטבע ולאיכות הסביבה שהסתכלות צרה רק על ההשפעה הישירה על מרחב מתקן ההתפלה, הסביבה הימית הקרובה ועלות יצור החשמל להפקת המים צובעת את המפעלים כאויבי הסביבה, החברה ומשאבי הטבע והאמת רחוקה מאוד מכך


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel