הקטנת הרגישות לשרפות ושיקום שטחי יער וחורש במרחבים עירוניים – חקר מקרה חיפה

עדי לוי, אלה סגל קמינר, אורלי ששון ואסף שוורץ
2018, גליון 4 דצמבר

איזורי מגע יער עיר
גדליהו מנור
31/01/2019

התחלתי את מחקרי אחרי השריפה בכרמל בשנת 1989 והייתי עד מקרוב על התקדמות האש בחלקת יער בתוך העיר ולא בגבולה. בניתי מכסחה מיוחדת לטרקטור לכיסוח השיחים מתחת לעצים כדי להקטין את קצב התקדמות האש, עם אפשרות לקצץ גם ענפים יבשים, בעיקר נמוחים, ולא לחכות רק למרעה שספק אם יהיה רועה שיסכים להביא עדר דרך כבישים אל חלקות היער בתוך העיר. הצעתי להכין שבילי תנועה בין העצים כדי לאפשר תנועה של כבאיות. הצעתי להרכיב על כבאיות ממטרות ענק להרטבת העצים כדי למנוע התלקחותם על ידי גיצים בוערים. הצעתי להכין ממטרות על בתים קרובים לעצים כדי לאפשר הרטבתם. היו תושבים שפתחו ממטרות כאשר פינו אותם וביתם לא נשרף כמו של השכנים. צריך להכין את מערכת המים העירונית כדי שתוכל לספק מים בספיקות הדרושות להרטבת העצים. יש לי כמה פרסומים מוכנים בנושא.


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel