גליון מס' 1/ינואר 2010
 

גיליון ראשון חגיגי

אנו שמחים להביא בפניך את הגיליון הראשון של כתב העת "אקולוגיה וסביבה".

הגיליון הראשון של אקולוגיה וסביבה עומד בסימן ועידת האקלים (COP-15) בקופנהגן, שהסתיימה לא מכבר. הוועידה, ששמה את משבר האקלים על סדר היום הבינלאומי, החלה בקול תרועה רמה והסתיימה ללא הסכם מחייב. מדינת ישראל עדיין מגששת את דרכה באשר לגיבוש מדיניות לאומית לנוכח שינויי האקלים. האם נוביל או נהיה מובלים? האם נשכיל להפוך את ההתמודדות עם משבר האקלים למנוע צמיחה ולהזדמנות כלכלית וחברתית? לעתיד פתרונים.

בגיליון שלפניכם שלשה מאמרים העוסקים בנושא שינויי האקלים. "מגמות אקלימיות בישראל 2002-1970: חם וצחיח יותר בפנים הארץ" של קאפלה וברוינס; מאמרם של קידר, קליאוט ופז: "שינויי אקלים ומשק המים בישראל - נקודת המבט של בעלי עניין מומחים" ו"השפעות שינוי האקלים הגלובלי על המערכות האקולוגיות הימיות: תמונת מצב עולמית והשלכות על הסביבה הימית בישראל" של רילוב וטרבס. כל אחד ממאמרים אלה עוסק בבעיית האקלים מזווית ראייה אחרת. גם הרב–שיח, המופיע בגיליון, העוסק בניסיון ליישם מדיניות של אנרגיה מתחדשת בישראל בשל הצורך בהפחתת גזי חממה, קשור לנושא זה. עוד בגיליון, על נזקים אפשריים של השקיה במי קולחין, פניהם העתידיים של היערות בישראל, כיצד תופסים סטודנטים להוראה את המושג "סביבה" ומדוע אין צורך לייבש את הגינות.

אנו מזמינים אתכם לקרוא ואף להגיב - הן לגבי תכני המאמרים או הנושאים שבהם הם עוסקים והן באופן רחב יותר לגבי כתב העת.

קריאה מהנה


 

 

דבר השר להגנת הסביבה
ח"כ גלעד ארדן
PDFPDF
דבר הועד המנהל
יוחאי כרמל, ישעיהו בראור, דוד ברנד, יהושע שקדי וניר פפאי
PDFPDF
דבר העורכת
ענת מדמוני
PDFPDF
ועידת קופנהגן; שיפור האוויר במפרץ חיפה; טכנולוגיה חדישה בישראל לשימור וטיהור מים; סקר קרקעית הים; שיקום עינות גיבתון; הרעלות בעלי–חיים; הספר האדום על ממשק Google Earth ; תמ"א 22 בגרסה מחודשת; פרופ' עמנואל נוי–מאיר ז"ל
PDFPDF
מגמות אקלימיות בישראל 2002-1970: חם וצחיח יותר בפנים הארץ
המו חארל קאפלה והנדריק ברוינס
PDFPDF
שינויי אקלים ומשק המים בישראל: נקודת המבט של בעלי עניין מומחים
אורן קידר, נורית קליאוט ושלומית פז
PDFPDF
חומרים רפואיים (תרופות) בסביבה: נוכחות בקולחים, תנועה בקרקע וקישור לחומר אורגני מסיס
עדי מעוז, תמר מועלם ובני חפץ
PDFPDF
יער או פער - התבססות אלון מצוי ביערות האורן בישראל
אורנע רייזמן ברמן, שני בן יאיר וברטרנד בוקן
PDFPDF
מהי סביבה בעיני סטודנטים להוראה? השלכות לפיתוח אוריינות סביבתית בהכשרת מורים
דפנה גולדמן, שרה פאר ובלה יעבץ
PDFPDF
השפעות שינוי אקלים גלובלי על מערכות אקולוגיות ימיות: תמונת מצב עולמית והשלכות על הסביבה הימית בישראל
גיל רילוב וחיים טרבס
PDFPDF
רב שיח בנושא שטחים פתוחים ואנרגיות חלופיות
יעל כהן פארן, ניר פפאי, הלל זוסמן וניר אנגרט, איתן פרנס, נעם אילן, דן אלון, אפרים שלאין
PDFPDF
הרהורים על חיסכון במים ואנרגיה בעידן ההתפלה
אורי להב ורפי סמיט
PDFPDF
דג ברשת
דני ברחנא
PDFPDF
ומה עוד יש בו
עפר לידר
PDFPDF
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel