גליון מס' 2/מאי 2010
 

הר הגעש הפולט אפר ועשן באיסלנד משנה סדרי עולם כמעט. בעידן של תחבורה אווירית בין יבשתית, הפסקות לא מתוכננות בתחבורה, שמיים מלאים בחלקיקים קשים, ומאות אלפי בני אדם המנועים מלנוע ולהמשיך בשגרת חייהם המערבית-מודרנית הם כמעט אפוקליפסה. גם כתם הנפט הגולמי במפרץ מקסיקו והיעדר היכולת להיאבק בו ולעצרו מעמידים את האדם המערבי, המשתמש בטכנולוגיות חלל מתקדמות חסר אונים מול איתני הטבע מצד אחד, ומול אזלת ידו להתמודד עם תוצאות מעשיו מצד שני.

מן הראוי, ששתי תופעות אלה יעודדו אותנו למעט צניעות. להבנה, שהטכנולוגיה המתקדמת אינה חזות הכול. היא אינה מאפשרת לנו באמת לחזות אסונות טבע, היא בודאי לא מאפשרת לנו להתמודד עם אדמה רועדת, הר געש מתפרץ, ואפילו לא עם באר דולפת, המפיצה מדי יום אלפי ליטר נפט גולמי, הפוגע במערכות אקולוגיות רגישות באזור בו יכולת פיזור הנפט מוגבלת.

בימים אלה חגגנו את חג שבועות – חג מתן תורה. בספר שמות, פרשת יתרו, מסופר על הר סיני אליו טיפס משה רבנו "והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו ה' באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד" (שמות, י"ט, י"ח). משה רבנו ירד מהר סיני העשן והביא לעולם את עשרת הדיברות, אותו מסמך מכונן המבטא את חוקי המוסר שבין אדם לחברו ואת יחסי האדם עם אלוהיו. האם מסמך דומה יכול להיכתב תחת ההר העשן באיסלנד? אולי ההר הפולט אפר שחור והים המוצף נוזל שחור, צריכים להביא אותנו, בראשית המאה ה-21, למעמד ברית חדשה בין האדם לטבע? ברית שתבטא את צניעותנו כלפי איתני הטבע מחד, ואת אחריותנו כלפי הטבע מאידך; ברית, שגם תתבטא באחריות ואכפתיות של כל אדם כלפי כל אדם באשר הוא אדם.
ענת מדמוני
PDFPDF
תגובה למאמר: מגמות אקלימיות בישראל 2002-1970 חם וצחיח יותר בפנים הארץ
חיים קותיאל
PDFPDF
כלב-הים הנזירי בחופי ישראל, אורגת האשלים בנחל ערוגות, הדברה ביולוגית של צמרית האורן, שיקום מפגעים ברמת חובב, הערכת סיכונים בעצים בוגרים, פרופ' יואב ויזל ז"ל
PDFPDF
חיזוי שיטפונות בנחלי ים המלח המבוסס על נתוני גשם ממכ"ם מטאורולוגי
אפרת מורין, יעל יעקבי, שילה נבון וארז בית הלחמי
PDFPDF
השפעת הטמפרטורה בתנאים יבשים ולחים על פוטנציאל ההשתמרות של בנק הזרעים של שיטה כחלחלה בקרקע
עודד כהן, יוסי ריוב, אברהם גמליאל, יעקב קטן ופועה בר (קותיאל)
PDFPDF
ניתוח כדאיות כלכלית ליישום חוק הפיקדון המורחב על מכלי משקה בישראל
דורון לביא
PDFPDF
סוגית המים בין ישראל לפלסטינים – העמדה הישראלית
חיים גבירצמן
PDFPDF
השפעת חתולי-בית על חיות-בר ושמירת טבע
ענבל בריקנר בראון
PDFPDF
רב–שיח בנושא הפקת אנרגיה מפצלי שמן בחבל עדולם
משה שירב–שורץ, אורית סקוטלסקי, יובל ברטוב, יהושע שקדי, שחר דולב, יעקב מימרן
PDFPDF
דירקטורים היזהרו
צבי לוינסון וגיל דרור
PDFPDF
מה לרפורמה בתכנון ובנייה ולשמירת הטבע והסביבה בישראל- סכנה מוחשית ומיידית לעתיד השטחים הפתוחים בישראל
ניר פפאי ואיריס האן
PDFPDF
תנו לחיות הבר לחיות
יורם יום טוב
PDFPDF
עגורים חורפים באגמון החולה
ג’רמי קרק
PDFPDF
סביבה, צדק ודמוקרטיה – הסיפור שטרם סופר
ח"כ ד"ר דב חנין
PDFPDF
מופעים קטנים
שי זכאי
PDFPDF
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel