גליון מס' 3/אוקטובר 2010
 

"כאשר הדורות הבאים ישפטו את אלו שהיו לפניהם על בסיס סוגיות סביבתיות, הם עשויים להסיק כי 'הם לא ידעו'. אל לנו להירשם בדפי ההיסטוריה כדורות שידעו, אך לא היה להם אכפת"
מיכאיל גורבצ'וב

 
שלום רב,
 
שתי בנותיי, שהן בגיל הגן, גאות להכריז ש"אבא שומר על הסביבה". בגילן משמעותה של אמירה זו מצטמצמת להרמת לכלוך, לאיסוף בקבוקים למִחזור ולסגירת ברז המים בעת צחצוח השיניים. לעתים אני תוהה אם כשיתבגרו עדיין יחושו את אותה הגאווה, או שתתלווה אליה חמיצות, שלא לומר ביקורת נוקבת, על הירושה הסביבתית שהדור שלי משאיר להן. האם ילדות וילדי ישראל או הדורות שיבואו אחריהם יכרעו תחת נטל השפעותיהן ארוכות הטווח של הבחירות שאנו עושים כיום?
 
תהליך קבלת ההחלטות הלאומי אינו מצטיין, בלשון המעטה, בתכנון ארוך טווח ובחשיבה מערכתית. הגורמים לכך נובעים בחלקם מהמציאות הישראלית, שעל סדר יומה העמוס לעייפה שולט הצורך הביטחוני, ובחלקם הם תוצרים של שיטת השלטון ושל התרבות הנובעת ממנה, שבהן נבחרי הציבור נותנים משקל נכבד לשיקולים אלקטורליים ונמצאים תחת לחצם של בעלי אינטרסים ובעלי ממון. במציאות זו אין זה מפתיע לגלות כי כמעט תמיד ניתנת עדיפות לשיקולים קצרי טווח, ללא התייחסות נאותה, אם בכלל, להשפעתם של שיקולים אלה על ציבור האזרחים שיגיע לקלפיות רק בעתיד - ילדינו וילדי ילדינו.
 
לשם כך בדיוק הוקמה לפני כעשור נציבות הדורות הבאים - לייצג את קולם של הדורות הבאים בתהליכי קביעת מדיניות. מדינת ישראל זכתה למחמאות מרחבי העולם על צעד מתקדם זה המייצג את הטמעת התפיסה של פיתוח בר–קיימא - "פיתוח העונה על הצרכים של הדור הנוכחי, בלי לסכן את היכולת של הדורות הבאים לענות על צורכיהם שלהם" - אל תוך הליכי החקיקה. הנציבות עסקה רבות בחקיקה סביבתית, בין השאר בקידומם של חוק אוויר נקי, חוק שמירת הסביבה החופית וחוק רשות המים, ובהתנגדות לחוק ההסדרים, במיוחד לסעיפים הקשורים לקיצור הליכי התכנון שתוצאתם צמצום ההגנה על השטחים הפתוחים. לצד זאת עסקה הנציבות גם בתחומי החינוך, הפנסיה ועוד.
 
פעילותה של נציבות הדורות הבאים זכתה להתנגדות חריפה של חברי כנסת. המטרות שלאורן פעלה הנציבות - העדפת שיקולים ארוכי טווח על פני הרווח המהיר, והצגת נקודת מבט עצמאית ונטולת אינטרסים - הן בדיוק הסיבות שהעלו את חמתם של חברי כנסת ושל לוביסטים הפועלים לקדם אינטרסים כלכליים של גופים שונים. טענת יו"ר הכנסת הקודמת, ח"כ דליה אציק, כי גוף זה צריך לחדול מלהתקיים משום "עלותו הגבוהה", משקפת בצורה החדה ביותר העדפה של שיקולים קצרי טווח על חשבון הדורות הבאים. לאחר פרישת הנציב הראשון, השופט (בדימוס) שלמה שֹהם, ב–2006, חדלה למעשה הנציבות מלפעול, תוך הפרה מפורשת של החוק. והנה לאחרונה התקבלה בקריאה טרומית הצעה לתיקון חוק הכנסת, העשויה לנעוץ את המסמר האחרון בארון הקבורה של הנציבות: מחיקת נציבות הדורות הבאים מספר החוקים.
 
אל מול פעולה צינית זו מתגבשת חזית רחבה, הנאבקת למנוע ניסיון נואל זה למחוק את הנציבות מעל פני האדמה, ולהשתיק את המחשבה המפוכחת לגבי אופי עתידנו ואת קולם של הדורות הבאים בתהליך קבלת ההחלטות. בחזית המאבק נמצאים סטודנטים (התאחדות הסטודנטים הארצית), אנשי אקדמיה ומדע (הפונים בעצומה אל חברי הכנסת), ארגוני הסביבה וארגונים חברתיים. ראוי לציין כי גם בכנסת יש עדיין קולות, מימין ומשמאל, הרואים חשיבות בהמשך קיומה של הנציבות ומתגייסים לסייע במאבק. לא ניתן לנתק את התגבשותה של חזית זו מיוזמות אחרות שבבסיסן עומדת הדאגה לדורות הבאים, כמו הקמתן של שדולות פרלמנטריות להעלאת הכנסות המדינה מתמלוגי הגז ולהצלת ים המלח. זו אולי ההזדמנות האחרונה שלנו להביע מחאה, לעשות מעשה, ולהירתם להחייאת מוסד הנציבות לטובת הדורות הבאים, כך שבסופו של דבר מעז יצא מתוק.
 
בהזדמנות זאת אברך במזל טוב את ענת מדמוני, עורכת אקולוגיה וסביבה, על הולדת בתה - לוטם - נציגה נוספת לדורות הבאים.
 
קריאה נעימה ומעשירה
שחר בוקמן, עורך בפועל
שחר בוקמן
PDFPDF
תגובה למאמר: השפעת חתולי-בית על חיות-בר ועל שמירת טבע
הילה קרן
PDFPDF
תגובה למאמר: סוגיית המים בין ישראל לפלסטינים
גדעון ברומברג
PDFPDF
אוספי טבע ושמירת טבע - קריאה להשתתפות באיסוף
שי מאירי ותמר דיין
PDFPDF
האכלה יזומה כפתרון לקונפליקט בין שקנאים למגדלי דגים – היערכות לעונת סתיו 2010
אוהד הצופה
PDFPDF
ביקורת על הספר קרימינולוגיה ירוקה: מאבק בפשיעה נגד הסביבה
יונה חן
PDFPDF
מערך לרישום פליטות גזי חממה בישראל - תהליך עיצוב המערך ושיטות הדיווח
אופירה אילון, טל גולדרט, מרים לב–און ופרי לב–און
PDFPDF
חבלבל מדברי, צמח שהוכרז כנכחד בישראל, נמצא בעין גדי
אירנה בלכר ומיכאל בלכר
PDFPDF
חיזוי התחדשות צומח אחרי שרפה ביערות אורן נטועים
גיל ספיר ז"ל ויוחאי כרמל
PDFPDF
ישראל עשירה במיוחד בעולם החי והצומח שלה – האומנם?
אורי רול, לואי סטון ושי מאירי
PDFPDF
צדק סביבתי במציאות הישראלית
דבורה שמואלי
PDFPDF
השפעתם של מסע ההסברה והיטל הבצורת על ביקושי מים בישראל 2009-2007
יובל ארבל ודניאל בן יהודה
PDFPDF
עטלפי ישראל – תמונת מצב לסיכום העשור
בני שלמון
PDFPDF
רב-שיח בנושא מדיניות שיקום ושימור נחלי ישראל
אביטל גזית, דויד ירוסלביץ, אלון זס"ק, אלון רוטשילד, זאב לנדאו, דוד פרגמנט, אבי אוזן–דולב, ראובן לסטר, אברי קדמון
PDFPDF
לצאת מן הקופסה – דרושה חקיקת כימיקלים בישראל
צבי לוינסון וגיל דרור
PDFPDF
הקלינטק הוא מנוע הצמיחה העולמי הבא
קרני גוברין–סגל
PDFPDF
כה שונה, אך כה דומה... הבעיות שונות, אבל השחקנים והגישות זהים (רשמים מכנסים בישראל ובנורווגיה)
יו פוסינגהאם (Hugh Possingham)
PDFPDF
זו השיטה הנכונה?
אייל ברטוב
PDFPDF
פרופ' ישראל אומן על יישום תורת המשחקים בזירה הסביבתית
PDFPDF
Use-less
אסף יששכרוף ודניאל אבר
PDFPDF
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel