גליון מס' 4/נובמבר 2011
 

"אני בא מכיוון קפיטליסטי מושבע. התפקיד שלי הוא לשרת את בעלי המניות. להביא להם בסוף היום צ'ק."
מנכ"ל חמת גדר (הדף הירוק, 13.12.2001)

שלום רב,

ראייה עסקית נאו-ליברלית מסוג זה רווחת במקומותינו ונתפסת ראויה ואף רצויה. אבל האם תפיסה זו מתאימה לשמש מצפן המכוון את אלו המנהלים אתרים שחשיבותם הציבורית יקרת ערך? ייתכן שדברי מנכ"ל חמת גדר שהובאו לעיל, מסבירים – בין היתר – מדוע מוזנחת העיר הרומית המפוארת במקום. אבל דברים אלה לא עומדים לבדם. 58 חברי כנסת (כנגד עשרה מתנגדים בלבד) הצביעו בקריאה טרומית בעד הצעת חוק פרטית, המקדמת את העברת ניהולם ותפעולם של הגנים הלאומיים בישראל לידי גופים פרטיים ללא מטרת רווח, בהיתר מהשר להגנת הסביבה.

כשאני מטייל להנאתי בפנינות החן של הארץ, לרוב אני לא שם לב אם ביקרתי בשמורת טבע או בגן לאומי. המשותף לכולם הוא שהם שטחים בעלי שימוש ציבורי מובהק וערכיות גבוהה מבחינת הטבע, השטחים הפתוחים, הנוף או המורשת. עקב חשיבותם של השטחים, הפקיד העם את ניהולם בנאמנות אצל בא כוחו – הממשלה, ובפועל מנהלת אותם רשות הטבע והגנים הלאומיים על פי חוק.

בחודשים האחרונים מתנהלים מאבקים ציבוריים על זכותו של הציבור ליהנות מהרווחים המופקים ממשאבי הטבע בישראל (מתגליות הגז בים התיכון וממחצבי ים המלח). רוב הגנים הלאומיים אינם מניבים רווחים, אך גם אם לא מדובר בהפרטה של משאב כלכלי אלא בניהול המשאבים הסביבתיים-ההיסטוריים-הרוחניים שלנו, עדיין קיים חשש מניגוד עניינים מובנה בין שיקולים כספיים צרים (היות שגם מלכ"רים זקוקים להכנסות), לבין שיקולים ציבוריים, ובכללם גם שיקולים אקולוגיים וסביבתיים. האם תאגיד שינהל את הגן הלאומי עין עבדת, למשל, יגביל את שעות הפתיחה כדי לאפשר לחיות הבר גישה למקור המים היחידי באזור? למדינה יש אינטרס ויכולת לאזן בין הבאת מספר המבקרים וההכנסות מהאתר למקסימום לבין שיקולים ציבוריים וסביבתיים. ומה יהיו האינטרסים של תאגיד?

בדברי ההסבר לתיקון החוק נטען כי הצורך בתיקון נובע "מהקושי של רשות הטבע והגנים הלאומיים לתפעל לבדה את כל הגנים הלאומיים ברמה המניחה את הדעת". בעוד שעל עקרונות ניהול הגנים הלאומיים ושמורות הטבע ניתן לקיים דיון ציבורי (גם בכתב עת זה), הרי אין מקום להתנערות המדינה מנכסי המרחבים הציבוריים והמורשת הלאומית שלה. האם לא מתנופף דגל שחור מעל ניסיונות ההפרטה של משאבי הטבע והמורשת שלנו, כגון הר הכרמל, מצדה, חופי פלמחים ואכזיב, עתיקות קיסריה, עין עבדת, מבצר מונפור והר תבור?

המניע האמִתי להצעת החוק הוא סיכול עתירה שהוגשה לבג"צ כנגד שיתופה של עמותת אלע"ד בניהול מתחם עיר דוד, שבשטח הגן הלאומי סובב חומות ירושלים. רגישות פוליטית רבה ממוקדת באתר זה, שעמותה הפועלת לקידום התיישבות יהודית במזרח ירושלים מציגה בו את ערש התהוות ממלכת בית דוד ואת ימיה המפוארים של תקופת הבית השני, מתחת לבתי שכונת סילוואן הצפופה. בעוד שמאבק נסוב סביב עיר דוד, הצעת תיקון החוק היא מרחיקת לכת, ובגינה עשויים נכסי צאן ברזל ליפול קרבן בידי גופים ששיקוליהם הניהוליים עלולים לעמוד כנגד שיקולי שמירת הטבע.

מחלוקות אידאולוגיות ופוליטיות יש לפתור לא על חשבון משאבי הטבע והסביבה השייכים לכלל הציבור.

קריאה מהנה ומעשירה,
שחר בוקמן

PDFPDF
שחר בוקמן
PDFPDF
תגובה למאמר: בולענים ושמירת טבע: מסקנות מניסוי לא מתוכנן בעין גדי
מני נוימן
PDFPDF
תגובה למאמר: תכנון מסדרון אקולוגי בעמק חרוד כמקשר בין רמת צבאים לגלבוע
גלעד וייל, דותן רותם נועם לוין
PDFPDF
גידור כרמים בהרי יהודה – סימפטום למשקלם הנמוך של שיקולים אקולוגיים בחקלאות ובתכנון חקלאי
אלון רוטשילד
PDFPDF
דו"ח מצב הטבע בישראל 2010 – סקירה כללית
ישראל טאובר
PDFPDF
ניהול משאבי הסביבה הימית לאור חיפוש והפקה של גז ונפט בים התיכון מול חופי ישראל
גיל זיידנר ורני עמיר
PDFPDF
ניקוי קרקעית הנחל – השלב הבא בשיקום נחל קישון
שרון ניסים
PDFPDF
שינויים בצומח בנחל בוקק: האם יש קשר לזיהום האקווה?
מיכאל בלכר ואירנה בלכר
PDFPDF
לקראת הרחקה זולה ובטוחה של מתכות משפכים
סיון קלס, יעל דובובסקי ואורי להב
PDFPDF
חזיר בר כמפיץ זרעים בפארק רמת הנדיב: השפעות ואיומים אקולוגיים
גיא דוברת, אבי פרבולוצקי וגידי נאמן
PDFPDF
שינויים מרחביים בתכונות הקרקע בדיונות חול – המקרה של חולות ניצנים
שירה שלי, לנה ז'בלב, ורד זיסו ופועה בר (קותיאל)
PDFPDF
אוכלוסיות הלוטרות בישראל – תמונת מצב
עמית דולב, דוד זלץ, נוגה קרונפלד-שור, יוסי בן-ארי, רוני שחל ועמיחי גוטר
PDFPDF
שימוש בקומפוסט בקרקעות חקלאיות – תועלת ומגבלות
גלעד אוסטרובסקי ורועי קוצר
PDFPDF
לקראת חוק שיקום קרקעות מזוהמות בישראל – מקורות כספיים והסדרי מימון
אור קרסין, יעל מייסון וגלית פלצור, אייל אפשטיין, אריה נייגר, יהודה גיא ועמיתיו, עמית ברכה
PDFPDF
גינון שוניות אלמוגים כאמצעי שיקום: הקלות הבלתי נסבלת של ריפוי פצע עמוק בעזרת רטייה
אביגדור אבלסון
PDFPDF
יום הכיפורים הישראלי: הזדמנות לחשבון נפש על סביבה ומרחב ציבורי
דניאל מישורי ודניאל רובינסון
PDFPDF
קריסת הגשר על נחל ניצנה כתוצאה משיטפון נדיר בעוצמתו
פאול פלטניק
PDFPDF
שילוב תכנים סביבתיים במחאה החברתית
ריאיון עם רגב קונטס
PDFPDF
מה בין ההתקוממות החברתית לצדק סביבתי?
אבי דבוש
PDFPDF
סביבה - הציר המחבר בין חזון המחאה לבין פיתוח בר–קיימא?
איריס האן
PDFPDF
PDFPDF
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel