גליון מס' 1/פברואר 2012
 

"בנגב ייבחן כושר המדע והמחקר היהודי, ועל אנשי המדע והמחקר שלנו שומה להתרכז בשדות מחקר חדשים שלעמי הצפון לא היה בהם צורך... ניצול אנרגיה שמשית המרובה בארצנו... מניעת בזבוז מי הגשמים המועטים, חקירת הצמחייה המצויה בנגב על אף הצחיחות, בכדי לעמוד על הסגולות המיוחדות של הקרקע והגידולים האפשריים..."
(דוד בן–גוריון, משמעות הנגב, 1955)

לקוראי אקולוגיה וסביבה שלום רב,

מהו הנגב עבורכם? מדבר שומם? מקום רחוק מהעין אך קרוב ללב? בית או הדרך לאילת? זיכרון מתוק ממסע מפרך או מרחבים עצומים של שטחי אש? עיירות פיתוח או צימר קסום? שיטפון רב-הוד או פחונים ומאהלי בדואים? לכל אחד מאִתנו זימן הנגב שלל חוויות ותחושות, שהשפיעו על עיצוב התפיסות ועל היחס שלנו כלפי האזור שתופס כ-60% משטחה של מדינת ישראל. כמגוון התפיסות, כך גם מגוון הסוגיות שיש להן השלכות סביבתיות הנוגעות לנגב, ומגוון העמדות – הערכיות, הכלכליות או הפוליטיות – כלפיהן.

העיסוק בפיתוח הנגב הוא רב-שנים, אך בשנים האחרונות עולה נושא זה לכותרות בהקשרים של פיתוח וחיזוק מטרופולין באר שבע, הקמת חוות בודדים, תכניות להסדרת היישובים הבדואיים הלא-מוכרים, העתקת בסיסים צבאיים ממרכז הארץ אל הנגב, פיתוח תיירות, תעלת הימים ועוד. בד בבד עם מגוון התכניות לפיתוח הנגב, יש לזכור שהנגב הוא אזור ייחודי, ולמרות האשליה של מרחבים עצומים "לא מנוצלים", יש לשקול את תכניות הפיתוח בזהירות ובכובד ראש, כך שיהיו בנות-קיימא וישלבו כלכלה יציבה, שימוש נבון במשאבי טבע, הגנה על מערכות אקולוגיות, כבוד למגוון התרבותי והחברתי, ושוויון הזדמנויות לכול.

קיום חיים באזור מדברי, כמו גם פעילות אנושית נרחבת בו, מזמנים הזדמנויות ואתגרים ייחודיים. הכוונה להזדמנויות להוביל באמצעות מחקר ופיתוח, כדברי דוד בן-גוריון לפני כמעט 60 שנה, את שאר "מדינות המדבר" אל עתיד שהאדם חי בו בצורה הרמונית עם המדבר – אינו מאוים על-ידו, אך גם אינו מאיים לחסלו. בגיליון זה מספר דוגמאות למחקרים מובילים המציגים הזדמנויות מסוג זה, כגון ייצור ביומסה מאשלים המושקים במים מליחים ומיתון עומס החום בערים מדבריות בעזרת עצים.

תהליכי טבע ומערכות אקולוגיות במדבר הם לרוב רגישים יותר לשינויים, ולכן יש בהם אתגר לפיתוח מושכל. הפעילות הקיימת בנגב, והרחבתה הצפויה, מחייבות זהירות ודאגה מיוחדת לשלמות המערכות האקולוגיות, וזאת מפני ששִחזור ושיקום אקולוגיים באקלים מדברי הם פעולות מורכבות עוד יותר מאשר באזורים אחרים. גיליון זה עוסק בכמה מקרים מסוג זה, כגון זיהום נחלים (דליפת דלק סילוני בנחל צין, זיהום נחלים כתוצאה משפכי רמת חובב), שיקום מחצבות במכתש רמון, השפעת רעיית צאן על הקרקע והרחבת שטחי חקלאות על חשבון אזורי החולות.

הגיליון המיוחד והמורחב שלפניכם הוא הראשון מבין גיליונות אקולוגיה וסביבה שמתמקד בנושא מסוים. גם בעתיד נייחד מדֵי פעם גיליון שיכלול חקירה מגוונת ונרחבת של תחום שיש לו משמעות עמוקה לסביבה ולחברה בישראל.

אנו מקווים שגיליון זה יתרום לעוסקים בעיצוב דמותו של הנגב – מקבלי החלטות, תושבים, חוקרים – להכיר בהזדמנויות ובאתגרים הטמונים בנגב, ולהביא למימוש בר-קיימא שלהם.

קריאה נעימה,
פרופ' פועה בר ושחר בוקמן
 

PDFPDF
PDFPDF
פועה בר ושחר בוקמן
PDFPDF
דליפת צינור הנפט לנחל צין – השפעות אקולוגיות וסביבתיות
מערכת אקולוגיה וסביבה
PDFPDF
שחזור המערכת האקולוגית במחצבות הכרייה הנטושות במכתש רמון
בן דרורי ופועה בר (קותיאל)
PDFPDF
תכנית אסטרטגית ופיתוח בר–קיימא בעיר באר שבע
דורון לביא, שלומית נרדיה וגילאת בניאד
PDFPDF
תכנית–אב לקיימות במועצה האזורית רמת הנגב
ערן דורון
PDFPDF
גידול מיני אשל נבחרים בתנאי מדבר לשם ייצור ביומסה
ישראל אורן, צ'ינגיז אלקפרוב, תמר עילם, אביה זילברשטיין ועמרם אשל
PDFPDF
התפשטות זיהום מאזור התעשייה רמת חובב בנחלי הסביבה - הערכת מצב על בסיס ממצאי הניטור בשנים 2011-1998
אריאל כהן, ניסים קשת ויוסי הראל
PDFPDF
ניטור זרימות עיליות באגן הבשור - מדדים והמלצות
יואב בורנשטין ואבנר קסלר
PDFPDF
תפיסת הסביבה בתרבויות שונות - הערכת שירותי המערכת האקולוגית בערבה הדרומית בקרב תושבי שני צִדי הגבול
הילה שגיא, דניאל אורנשטיין, אלי גרונר, אביגיל מוריס, מרג'ורי סטרום ויודן רופא
PDFPDF
מיתון עומס חום בערים מדבריות באמצעות צמחים - באר שבע כמקרה בוחן
עודד פוצ'טר, ירון יעקב, לימור בר (שעשוע), שבתאי כהן, יוסי טנאי ופועה בר (קותיאל)
PDFPDF
השפעת רצף של בצורות בצפון הנגב על תכונות הקרקע ועל תמותת הצומח:
אלי צעדי, יוני שיר, זאב רונן ועלי נג'ידאת
PDFPDF
התשתית והפריסה של צה"ל בנגב - השפעות סביבתיות
עמירם אורן
PDFPDF
תנודות בגשמי הנגב בחמישים השנים האחרונות – האם עדות לשינוי באקלים?
הדס סערוני, ברוך זיו, רואי פרגמנט, נעם חלפון, אבנר פורשפן ואיזבלה אוסטינסקי-צדקי
PDFPDF
היבטים סביבתיים בתכניות הפיתוח לנגב
נעמה טשנר, יעקב גארב ואלון טל
PDFPDF
אחידות השימוש במרחב על–ידי עדרי צאן בחוות בודדים
מאיה זהבי, יוג'ין דוד אונגר וטל סבוראי
PDFPDF
תמורות סביבתיות במועצה המקומית–תעשייתית רמת חובב
צור גלין
PDFPDF
תנודות ברמות הורמוני המין אצל שני מינים של שבלולי מדבר בהר הנגב הצפוני:
גלית הרמן, לארי שור ויוסף שטיינברגר
PDFPDF
התפשטות החקלאות בחולות הנגב המערבי והשלכותיה האקולוגיות
ארנון בן-ישראל, אורי רמון ודותן רותם
PDFPDF
המשמעויות הסביבתיות של התכנית הממשלתית להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב
דותן רותם ועזרי אלון > איתמר בן-דוד > אורן יפתחאל > עאטף אבו עג'אג' > אבינועם מאיר והדס לוי
PDFPDF
הנגב - אזור עדיפות לאומית לצמיחה ירוקה
עדי וולפסון
PDFPDF
פיתוח בנגב ולא פיתוח הנגב – ההזדמנות הגלומה בהחלפת אות אחת
גילי ברוך ואסף רז
PDFPDF
התכנית להתיישבות ב"מבואות ערד" בראי עקרונות של פיתוח בר-קיימא וצדק רב-דורי
בתיה רודד
PDFPDF
גבול ישראל–מצרים: מכשול גם לבעלי חיים
אחיקם סרי
PDFPDF
בית ומדבר- ריאיון עם עמוס עוז
PDFPDF
אישה-נגב
PDFPDF
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel