גליון מס' 1/פברואר 2013
 

דבר העורכים

שלום רב,

החקלאות הייתה מאבני הבסיס בהקמת מדינת ישראל. הצורך לספק מזון לאוכלוסייה הולכת וגדלה בקצב מהיר, היה גורם מדרבן להתפתחות חקלאות מודרנית ויעילה. הרצון ליישב את הפריפריה עודד הקמת מאות יישובים שבסיס קיומם הראשוני היה הפעילות החקלאית.  

המהפכה הסביבתית שישראל עברה בשנות ה-90 של המאה ה-20, בעקבות מדינות מפותחות אחרות, הפנתה זרקור גם לפינות בעייתיות בחקלאות. זיהום מי תהום, שאריות חומרי הדברה ומטרדים אחרים הפכו לבעיות הדורשות טיפול. במקרים רבים אכן נמצאו הפתרונות הנכונים, אך במקרים אחרים אנו נמצאים עדיין בשלב זיהוי הבעיה, אפיונה ואיסוף מידע על אודותיה. 

באופן מסורתי היו השדות החקלאיים בבחינת שטחים חסרי ערך עבור האקולוגים ושומרי הטבע, כמעט כמו השטחים העירוניים (באופן דומה נהגו להתייחס גם ליער הנטוע). תפיסת עולם זו השתנתה משמעותית בעשור האחרון. אנשי הטבע הפנימו את העובדה ששטחי חקלאות שונים הם בית גידול, מקור מזון או אתר רבייה למכלול אורגניזמים שונים. השדות החקלאיים הם גם חלק בלתי נפרד מהמסדרונות האקולוגיים החיוניים לשמירת הטבע בארץ. תובנות אלה גרמו להפניית מאמץ רב למחקר ולתיעוד של יחסי הגומלין בין החקלאות לטבע. פעולתה של תכנית נקודת ח"ן בעשור האחרון עודדה פרויקטים מחקריים רבים בתחום זה (ממצאי הפרויקטים האחרונים שהושלמו במסגרת זו מתפרסמים במדור מיוחד בגיליון זה). ביטוי כמותי לעניין שאקולוגים ומדעני סביבה מגלים בזירה החקלאית בא לידי ביטוי בכנס האחרון של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. התחום שהכמות הגדולה ביותר של תקצירים להרצאות ולפוסטרים הוגשה אליו היה, במפתיע, תחום החקלאות והסביבה, וזאת בפער ניכר מתחומים אחרים. 

הגיליון שלפניכם פורס מגוון התייחסויות לתהליכים שהוצגו לעיל, המתרחשים בים, באוויר וביבשה. גיליון זה מורכב מתרומתם של עשרות כותבים שונים המייצגים קשת רחבה של התמחויות מקצועיות, וששייכותם המוסדית-ארגונית מגוונת למדי. עובדה זו מצביעה, לדעתנו, על שכבת עניין מקצועית רחבה העוסקת, לשמחתנו, בתחום זה, ורומזת על עתיד אופטימי.

כאמור, המלאכה טרם הושלמה. יחסי החקלאות-טבע-סביבה בישראל לא הגיעו למצב מיטבי. חלק מהמאמרים מאירים נקודות תורפה ומחלוקות ביחסים אלה, ומגדירים כיוונים עתידיים למחקר ולמעשה. כמו בתחומי חיים אחרים, גם את אזור המגע חקלאות-טבע-סביבה מעצבות תפיסות אידֵאולוגיות שלעתים נוגדות אחת את רעותה, והתייחסויות מנהליות-רגולטוריות שונות ולעתים סותרות. מספר מאמרים בגיליון זה מחדדים גישות אלה ומגדירים עבור הקורא את זירת הדיון, ואולי אף את קווי המתאר של השינוי העומד בפנינו. 

לאור המהפכה הסביבתית ותהליכים חברתיים אחרים, הגיעה העת לחשוב מחדש על מדיניות הקצאת המשאבים למגזר החקלאי, שכאמור – עוצבה ברובה בתקופת הקמת המדינה. אנו מזמינים אתכם לעיין ברב-השיח בנושא זה (מעמוד 97).

רבי אברהם אבן עזרא אמר "חוכמה גדולה היא עבודת האדמה", ואנחנו נוסיף – עיבוד הקרקע לצורך הצמחת מזון הוא מלאכה מרשימה ומלאת השראה, אך שגשוג בר-קיימא של המגזר החקלאי ושל מערכות אקולוגיות מצריך חוכמה גדולה אף יותר.

 קריאה נעימה,

אבי פרבולוצקי ושחר בוקמן

 

'אקולוגיה וסביבה' מודה לגופים הבאים על תמיכתם בהוצאתו לאור של גיליון נושאי - חקלאות, קיימות וסביבה:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 

 

 

נקודת ח"ן 

   

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית

    

 

PDFPDF
אבי פרבולוצקי ושחר בוקמן
PDFPDF
אורית נוקד
PDFPDF
מניסיונם של אחרים: איך לצמצם את המתח בין חקלאות ושימור מגוון ביולוגי
חיה ארז
PDFPDF
היערכות לניטור ההשפעות הסביבתיות של חוות לגידול דגים בים הפתוח מול חופי הים התיכון בישראל
גיל זיידנר, בלה גליל, נורית קרס ואריק דיאמנט
PDFPDF
השימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות
יואב מוטרו, מוטי צ'רטר, דן אלון' שאול אביאל, קובי מירום' אורי פלג, סאמח דראושה, נועם וייס, אמיר עזר, עדו קן, שלמה קפואה ויוסי לשם
PDFPDF
חקלאות ידידותית יותר לסביבה - פרויקט יישומי של הדברה משולבת בעמק החולה
ליאורה שאלתיאל–הרפז, יגאל חן, אלקנה בן–ישר, שאול גרף, שוש פלס, אריאל קופרברג, מרדכי טאקו, ניצן רוטמן, יעל גרינבלאט, דוב אופנהיים, סמדר אדלין–הררי, און רבינוביץ ומרים זילברשטיין
PDFPDF
הרפורמה בענף ההטלה - איזון בין צורכי הגידול, רווחת התושבים וצער בעלי החיים
יוחאי תירוש
PDFPDF
הרכבה ופעילותה של חברת העטלפים בגליל העליון במטעי תפוחים ובחורש טבעי
שחר רגב, ערן לוין ועמית דולב
PDFPDF
חקלאות ביזנטית בִּסְפר המדבר - מבט מחודש דרך קן היונה
יותם טפר וגיא בר–עוז
PDFPDF
תנועת האדמה - מבט מן השטח על מצב קרקעות ישראל
רמי זיידנברג
PDFPDF
הגברת יעילות הדישון למניעת זיהום סביבתי
יהושע גולובאטי ואמיר פולק
PDFPDF
חקלאות "הסחר ההוגן" בענף שמן הזית והשפעותיה על הסביבה
נתליה גוטקובסקי, דפנה דיסני ודני רבינוביץ
PDFPDF
חומרי הדברה ותוצרי פירוקם -שטיפה באירועי גשם ראשונים (first flush) לנחלי אגן החולה
יעל דובובסקי, מרים חודורקובסקי, אוליבר אולסון, מתיאס גסמן וערן פרידלר
PDFPDF
אספקת שירותי הדברה ביולוגית על–ידי פשפשים טורפים באזורי אקלים שונים -השפעת הטמפרטורה על יחסי גומלין שליליים
תרין שולדינר–הרפז ומשה קול
PDFPDF
הדברה משולבת של זבובים במשקי בעלי–חיים
אלעד חיל, דייגו סרקוביץ' ויובל גוטליב
PDFPDF
הירידה בשלל הדיג בכינרת - תוצאה של אי–יציבות המערכת ולא של פעילות הקורמורנים
יהושע שקדי, יפעת ארצי, נעם לידר ואוהד הצופה
PDFPDF
צריכת תוצרת חקלאית מקומית מול מיובאת-השוואת ערכים סביבתיים וחברתיים באמצעות ניתוח מחזור חיים
נאוה חרובי ושרית שלהבת
PDFPDF
השפעת סילוק מוסדר של פגרי עופות מלולים על אוכלוסיות טורפים ונטרפים בסביבה הסמוכה
עמית דולב, גלעד בינו, איה אורון (בן צבי), דרור קפוטא, עמיחי גוטר, דותן יושע, סלעית קרק, רוני קינג ודוד זלץ
PDFPDF
הפחתת שטפי חנקה למי תהום מתחת לפרדסים על סמך הדמיות דישון במודלים מכויָלים
רועי שפירא ודניאל קורצמן
PDFPDF
פירוק מיקרוביאלי של חומרים רפואיים בקרקעות לס המושקות בקולחים
אמנון גרוסברגר, בני חפץ ויצחק הדר
PDFPDF
לאן הולכים האויבים הטבעיים של המזיקים כשהחיטה נקצרת? בתי גידול חלופיים–עונתיים לעכבישים בסביבה החקלאית של צפון הנגב
איתי אופטובסקי, איריס מוסלי, פיליס ויינטראוב ויעל לובין
PDFPDF
עיבודים בני–קיימא של כרמי זיתים בגליל המערבי -בחינת משתנים כלכליים, חברתיים ואקולוגיים
אמיר פרלברג, לירון אמדור, אורי ערד ואורי רמון
PDFPDF
כתמים טבעיים בתוך המערכת החקלאית - האומנם 'אבני קפיצה'?
ג יא רותם, עמוס בוסקילה, ירון זיו ואיתמר גלעדי
PDFPDF
האם שטחים חקלאיים מתאימים לקיום ברֵכות חורף?
ליאב שלם ואביטל גזית
PDFPDF
רעיית בקר ככלי לניהול בר–קיימא של שטחי החורש הטבעי באזורנו
איריס שינבאום, זלמן הנקין, חיים קיגל ויהודה יהודה
PDFPDF
השפעת החקלאות הימית על השונות הגנטית של אוכלוסיות טבעיות - דגי דניס בים התיכון ובים סוף כמודל
מרינה פרילינג, יוני זוהר, דני גולני וירון טיקוצ'ינסקי
PDFPDF
חשיבה מחודשת על מדיניות ההקצאה של משאבים לאומיים לחקלאות
יוסי ישי, יונתן בשיא וגדליה גל, הלל שובל, חגית הלמר, עידו אביאני
PDFPDF
שיתוף פעולה בין חקלאות לשמירת טבע - ענף המִדגה כדוגמה
יורם יום–טוב, אבשלום (אבו) וילן, יוסי יעיש, יצחק סימון ויוסי לשם
PDFPDF
פיתוח יישובים חקלאיים מול שימור ערכי טבע - פתרון קונפליקטים בצפון הערבה
עזרי אלון ויואב מורג
PDFPDF
שימור משאבי טבע כבסיס למדיניות חקלאית
אורית סקוטלסקי וערן פייטלסון
PDFPDF
איבוד אינטנסיבי
רמי זיידנברג
PDFPDF
חקלאות תאגידית כמודל המנוגד לערכי היסוד של מדיניות חקלאית ראויה
ריאיון עם חיים אורון (ג'ומס)
PDFPDF
Sunflowers
דורנית’ דוהרטי
PDFPDF
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel