גליון מס' 2/יולי 2013
 

 דבר העורך

שלום רב לקוראות ולקוראי אקולוגיה וסביבה

בתחילת מרץ השנה, פשטו על דרום הארץ נחילים גדולים של ארבה שבאו מסיני. לנחילי הארבה פוטנציאל נזק משמעותי לצומח בשדות, בחממות ובשטחים הפתוחים. הנחילים ששהו בארץ מהאביב ועד תחילת הקיץ מנו מיליארדי פרטים כל אחד. לאור הקושי הגדול לדמיין מספר כה עצום, מובן מדוע נבחר בתנ"ך תיאור כמותִי, הפועֵל על דרך השלילה: "וַיָּבֹא אַרְבֶּה וְיֶלֶק וְאֵין מִסְפָּר. וַיֹּאכַל כָּל-עֵשֶׂב בְּאַרְצָם וַיֹּאכַל פְּרִי אַדְמָתָם" (תהלים ק"ה 34-35).

ד"ר יואב מוטרו, מהשירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מספר כי לראשונה מזה עשרות שנים, הנחילים היו של פרטים בוגרים שהחלו להזדווג ולהטיל בארץ. השירותים להגנת הצומח התגייסו למיגור התופעה ולמניעת נזקים לחקלאות ולטבע, בעזרתם של חקלאי האזור, רשות הטבע והגנים, חוקרים והמועצות האזוריות. הנחילים הבוגרים נעצרו בשטחי החולות של הנגב, והתפשטותם צפונה לארץ נושבת נבלמה. עם זאת, פרטים רבים הטילו ביצים בחולות, ומהן בקעו מיליארדי פרטים צעירים שהתכנסו יחד לנחילי הליכה, וצעדו אל מחוץ לחולות. גם פשיטה זו נבלמה באמצעות ריסוס הנחילים מהאוויר ומהקרקע. אחרי יותר משלושה חודשים של לחימה עיקשת, מוגר הארבה מהארץ כליל, עם נזקים מזעריים בלבד לחקלאות ולטבע.

אנשי המקצוע שפעלו למיגור הארבה נאלצו לפעול באופן מיָדי בהתאם לצרכים ולהתפתחויות בשטח, וזאת אף על פי שהידע המדעי הקיים בנושא אינו מספק. מכיוון שעד רדת הגיליון לדפוס עוד היו אותם אנשים עסוקים בנושא יומם וליל, כתבה על הנושא תתפרסם בגיליון הבא.

יחד עם הצורך לפעול להגנת הצומח, אין להתכחש לעוצמתה ואף ליופייה של תופעת טבע זו, החוצה גבולות ויבשות, ומחיָה לנגד עינינו מכה בממדים תנ"כיים. מערכת אקולוגיה וסביבה יזמה תחרות שבמסגרתה הוזמנו צלמים להציע תמונות מקוריות המתעדות את התפשטות נחילי הארבה בדרום הארץ. תמונת השער של הגיליון שבפניכם נבחרה מתוך יותר מ-200 תמונות שנשלחו. תמונות רבות נשלחו על-ידי תושבים ממושבי פתחת ניצנה, שעל שדותיהם ובתוך חממותיהם פשטו הנחילים ביתר עוצמה. התמונות מתארות מציאות של ענני ארבה המשחירים את השמים ומכלים כל חלקה טובה, מדבירים הרודפים אחריהם ופועלים ממטוסים ומן הקרקע, ילדים משתעשעים, חקלאים תאילנדים רעבים וצלמי טבע רבים. תודה רבה לשפע המשתתפים בתחרות.

ולפני סיום, לכבוד הוא לי לציין כי ב'יום כדור הארץ' האחרון זכה כתב העת אקולוגיה וסביבה בהוקרת ארגוני הסביבה בישראל. כתב העת הוכתר כזוכה באות 'הגלובוס הירוק' לשנת 2013, המוענק על הצטיינות בעשייה סביבתית, וזאת בקטגוריה של חינוך סביבתי.

קריאה נעימה,
שחר בוקמן

PDFPDF
שחר בוקמן
PDFPDF
Biomimicry – חדשנות סביבתית בהשראת הטבע
יעל הלפמן כהן ומאיה מילרד גבעון
PDFPDF
תורת ניהול היער בישראל – מדיניות והנחיות לתכנון ולממשק היער
יגיל אסם, דוד ברנד, ישראל טאובר, אבי פרבולוצקי וחנוך צורף
PDFPDF
כימות התועלת הסביבתית של הקמת מנהרת תשתיות חוצַת חיפה
ליאור שמואלי ויפעת בס
PDFPDF
סטודנטים כמגשרים בין האקדמיה לבין פעילות לשינוי סביבתי
מערכת אקולוגיה וסביבה
PDFPDF
הקרקע בשטחים המעובדים נשמטת מתחת לרגליים
גיל אשל ורועי אגוזי
PDFPDF
אתגרים ודילמות בשיח הסביבתי הבין-תרבותי בישראל - חקר מקרה של פרויקט חינוכי בגליל
איריס אלקחר וטלי טל
PDFPDF
הקשר בין כמויות הגשם לייצור ראשוני בשטחי מרעה לאורך מפל הגשם בישראל והשלכותיו לאור שינוי האקלים הצפוי
קרלי גולודיאץ, מרסלו שטרנברג, חיים קיגל, ברטרנד בוקן, עמית דולב, ליאת הדר, זלמן הנקין, אלי צעדי, יצחק בצלאל, אמיר ארנון, נעם זליגמן ויוג'ין דוד אונגר
PDFPDF
מדוע פחתה ההתאדות מאגם הכנרת דווקא בתנאי חום קיצוני? אוגוסט 2010 כדוגמה
אלעד שילה, מארק פרל ואלון רימר
PDFPDF
התנוונות ותמותה מוקדמת של אורן ירושלים בישראל בעקבות יבוא זרעים ממערכות אקולוגיות זרות
גבריאל שילר
PDFPDF
עצים כמפחיתי זיהום אוויר בערים
מעין חיים
PDFPDF
רב-שיח בנושא הקמת קו רכבת מהיר בין מרכז הארץ לאילת
רון פרומקין ודן גרונר, עזרא סדן, דוד רוזן, אסף צוער וגלעד גבאי, ניר פפאי ונועה יאיון
PDFPDF
טיפול בזיהום אוויר מכלי רכב במטרופולין תל-אביב – הצעה להכנת תכנית פעולה משולבת החוצה גבולות עירוניים
ענת בר-כהן ודפנה מישורי-רוזנברג
PDFPDF
הטיפול הנדרש בזבל בעלי חיים להפחתת ריכוזם של גורמי מחלות
ישעיהו בראור
PDFPDF
נהיה מסובך
עמיר בלבן
PDFPDF
המשוררת הצופה מן החלון: ריאיון עם אגי משעול
ראיין: שחר בוקמן
PDFPDF
PDFPDF
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel