גליון מס' 3/אוקטובר 2016
 

דבר העורכים

לקוראות ולקוראים שלום

המפתח לקיימות נמצא באורח החיים העירוני. יותר ממחצית אוכלוסיית העולם חיה בערים, ושיעור זה צפוי להמשיך ולעלות. בישראל, למשל, מעל ל-90% מהאוכלוסייה חיה בערים.

הגיליון המיוחד שלפניכם, העוסק בקיימות עירונית, ירד לדפוס בזמן הולם – באותה עת נאספו נציגי מדינות העולם בקיטו שבאקוודור לוועידת הביטאט השלישית, לגיבוש סדר יום עירוני חדש, שבמרכזו הוצב עקרון הקיימות העירונית. אין לצפות מהוועידה לפתרון פשוט, אך לאורך זמן ייתכן שניווכח כי המפגש והדיונים במגוון נושאים בעלי חשיבות סביבתית, חברתית וכלכלית, נושאים בשורה.

תוכני גיליון זה כוללים כיווני מחקר חדשניים ומגוון דעות ותחומי דעת. תוכלו לקרוא על גישות אקולוגיות וסביבתיות מסורתיות, על כיווני שינוי חדשים שמקורם במדעי ההתנהגות, על פיתוחים טכנולוגיים המאפשרים הקמת תשתיות חכמות, על הקשר בין בריאות למרחב העירוני ועל רעיונות תכנוניים חדשים לניצול יעיל של קרקע כמשאב מוגבל.

בפתח הגיליון סקירה של התפתחות הקיימות העירונית בעשור האחרון, המציגה מהלכים רבים שקודמו בישראל, בעיקר על-ידי הרשויות המקומיות. בעוד שקיימות הועלתה לראשונה לסדר היום על-ידי מומחים סביבתיים, כיום היא חלק מהזרם המרכזי במדיניות בערים רבות, ולא רק אנשי המקצוע אימצו אותה, אלא אף הדרג הפוליטי השלטוני. עם זאת, יש כאן אבדן הזדמנות: משרד הבינוי והשיכון תפס לאחרונה עמדת הובלה בתהליך החייאת ערים, אך בו-בזמן, במטרה להוריד את יוקר הדיור, מקדמים גורמים ממשלתיים בניית שכונות חדשות בהיקף גדול ללא התייחסות להחייאת ערים או לקיימות עירונית. מידת המעורבות השלטונית היא סוגיה מרכזית, כפי שעולה משני מאמרים. האחד מזהה סוכני שינוי, והאחר מציג גישה רדיקלית המאתגרת את יכולת המערכת הפוליטית-כלכלית הנאו-ליברלית לאפשר קיימות עירונית.

מגוון תחומי הדעת ושאלות המדיניות בא לידי ביטוי במדדים המרובים המוצעים להערכת הקיימות העירונית. המדדים הכרחיים לקובעי מדיניות, שלעתים קרובות מה שמנחה אותם הוא מה שניתן למדידה. קל למדוד את ההיבטים הפיזיים והכלכליים של קיימות, אך חיוני לשלב בהם מדדים של רווחה חברתית, קהילתיות וחוסן חברתי.

מבט כוללני על הזירה הישראלית מעלה את השאלה האם אנחנו יודעים לאן מועדות פנינו? ראשית, ברור שברמה המקומית ולעתים ברמה הקהילתית, אכן מתרחשים שינויים, שיש להרחיבם כדי שהשפעתם תהיה משמעותית. שנית, ברור ש'יירוק' תשתיות עירוניות קיימוֹת תורם לאיכות החיים בערים, אך אין בו תרומה מספקת להשגת היעדים העולמיים. שלישית, קיימוּת מחייבת שינויים עקרוניים באורח החיים ובדפוסי צריכת משאבים, בין אם אלה משאבים מקומיים ובין אם הם מיובאים מחוץ לעיר ומחוץ למדינה. ברב-השיח בין ראשי ערים ומטרופולינים נעשה ניסיון לענות על שאלות אלה ואחרות.

אורח החיים משתנה. מהפכת המידע משנה דפוסי ייצור וצריכה, ולעתים ממירה משאבים ממשיים בווירטואליים. במהפכה גלומות הזדמנויות לעיצוב אורח חיים מקיים יותר, אם רק נמצא את הדרכים לרתום אליה דפוסים חדשים של קישוריות. לנוכח האתגרים המהותיים הללו, ראוי לעודד שיח בנושא החברה הדיגיטלית ומגבלות משאבי כדור הארץ בין חוקרי קיימות ובין חוקרי ההשפעה החברתית של העולם הדיגיטלי. כולנו תקווה שהדור הבא של הצרכנים יתנהל באופן מקיים בהרבה מהוריו הבזבזניים.

הנתיב לקיימות צריך להיסלל דרך שינוי אורח החיים העירוני, באופן שמבטא הכרה במגבלות כוכב הלכת שלנו.

קריאה נעימה

ולרי ברכיה ושחר בוקמן

יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון
PDFPDF
ולרי ברכיה ושחר בוקמן
PDFPDF
אופטימיות זהירה – עשור לקיימות מקומית בישראל
אורלי רונן
PDFPDF
עיצוב מדיניות לאומית לעירוניות
חופית וינרב דיאמנט
PDFPDF
הובלת שינויי התנהגות לכיוון אורח חיים עירוני מקיים
תמי גבריאלי, גלית רז-דרור, ענבר גורדון, יאיר פרידמן, צפריר בלוך-דוד, עידית אלחסיד, עודד קוטוק, דרור קוכן, אראל אבינרי וקרן מינץ
PDFPDF
אקולוגיה פוליטית עירונית – על מטבוליזם ויחסי כוחות ב״טבעיר״
נתי מרום
PDFPDF
משכונה קיימת לשכונה מקיימת – תפקידם של סוכני שינוי מקומיים בקידום אורח חיים מקיים בשכונה
לורית ליבוביץ, ליה אטינגר ואורלי רונן
PDFPDF
מצרכנים ללקוחות ועד לספקים – שירותים עירוניים בני-קיימא
עדי וולפסון
PDFPDF
אתגר החיים בעיר באפס פליטות פחמן
מאירה הנסון ורן רביב
PDFPDF
שמירת טבע בעיר – לשם מה? הערך בשמירה על המגוון הביולוגי העירוני בשיח המדעי
אסף שוורץ
PDFPDF
סביבה ירוקה בעיר ובריאות – סקירת המחקר האפידמיולוגי העכשווי
מאיה שדה ורחלי דנקנר
PDFPDF
שחזור בתי גידול טבעיים בעיר צפופה
אביעד שר-שלום
PDFPDF
חקלאות עירונית - העיר כיצרנית מזון לתושביה
מורן סלקמון
PDFPDF
חזון היער העירוני בישראל - עתיד העצים בעיר
ישראל גלון וענבר אשכנזי
PDFPDF
טבע עירוני - שכן רצוי?
אביב אבישר
PDFPDF
האם עלינו להיות מודאגים מאי החום העירוני?
אביתר אראל
PDFPDF
השפעת הרכב הצמחייה על קצב קיבוע פחמן בגגות ירוקים
הראל אגרא, תמיר קליין, עמיאל וסל, ג'יונג'יבר קדס וליאון בלאושטיין
PDFPDF
בחינת התקן להקצאת שטחים פתוחים והתאמתו לשיקולים הסביבתיים והחווייתיים הייחודיים למרחב העירוני
לוטם סגל
PDFPDF
ייעול ניצול הקרקע בתכנון: מודיעין - חקר מקרה
אסף זנזורי ושירה בנארי–כהן
PDFPDF
פוטנציאל השכבות העירוניות הנסתרות
תגית כלימור
PDFPDF
מערכת פנֵאומטית שכונתית לאיסוף פסולת - פתרון כלכלי וסביבתי לאזורי מגורים בבנייה רוויה
אופירה אילון, עידן ליבס, גדי רוזנטל ודנה גבאי
PDFPDF
שימוש עירוני במים אפורים - הפער בין דעות הציבור למכשולים רגולטוריים
זויה זילברפרב, רוסלנה רחל פלטניק ואנדראה גרמנדי
PDFPDF
אמידת קיימות עירונית - סקירת גישות וכלים
מידד קיסינגר וענת דור
PDFPDF
הערכה כמותית של קיימות עירונית ביו–פיזית ככלי עזר לקידום מדיניות סביבתית: תל–אביב-יפו - חקר מקרה
זאב שטסל, מידד קיסינגר, אבינועם מאיר ואורלי רונן
PDFPDF
עם הפנים לים - מדדים לקיימות בערי החוף של ישראל
ארז קצב
PDFPDF
מדדים לשכונות בנות–קיימא - אמצעים לשינוי דפוסי התכנון הרווחים
אביאל ילינק
PDFPDF
פיתוח מדד הליכתיות המותאם לתנאי הארץ
לימור שעשוע–בר, אביבה פיטרס, ארז קצב ואורלי רונן
PDFPDF
רב-שיח על חזון הקיימות העירונית של ערים ומטרופולינים בישראל ועל האתגרים למימושו
אופיר פז פינס, יונה יהב, טל אל על, אריה קינג, ניסן בן חמו, ויצחק קשת
PDFPDF
כן עוזר למחזר: מדוע רצוי ומומלץ למחזר פלסטיק
גלעד אוסטרובסקי
PDFPDF
מציון תצא חורשה – טבע עירוני על גלגלים
צילום: אריק פוטרמן
PDFPDF
'עיר האורות' חוסכת חשמל? על קיימות ותשתיות חכמות בפריז
סדיסיה דה שסטנה
PDFPDF
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel