גליון מס' 2/מאי 2017
 

לקוראים שלום,

אנו חיים בעידן שהידע המדעי מתקדם בו מהר בציר של פיתוח טכנולוגיות וחומרים, אך מתקדם לאִטו בציר של בחינת השפעת הפיתוח על החברה ועל הסביבה. בעוד אינטרסים כלכליים כבדים משמנים את הציר הראשון, בציר השני ניתן לזהות את הקשר בין סיבה לתוצאה רק לאחר זמן ארוך, איסוף כמות נתונים גדולה, או בניית מערכת ניסויית שתדע לבודד סיבה אחת מכל האחרות. כך אנו נהנים (כביכול) מקִדמה טכנולוגית, ללא ודאות מספקת שאין היא כרוכה בהשפעות שליליות על האדם או על הסביבה.

נדמה שחיים תחת ענן אי-ודאות הם בלתי נמנעים לנוכח תהליכים חברתיים שונים שהביאו לאבדן אמון כמעט מוחלט בסמכות ולהטלת ספק מתמדת – בין אם ביחס לפוליטיקאים, למאסדרים, לתאגידים ואף למדענים. עידן שבו מנסים ללא הרף לגרום לנו להטיל ספק בהבדלים בין אמת ו'פוסט אמת'.

כפרפרזה על קביעתו של איש הצבא הפרוסי קרל פון קלאוזביץ, ניתן לטעון שקביעת מדיניות היא ממלכת האי-ודאות. גם בימי שלום נינוחים נדרשים לעתים רבות מקבלי החלטות לקבוע מדיניות בתנאים של אי-ודאות – ביחס לסיכון, להתממשותו ואף ליעילות החלופות למזעורו. מקבלי החלטות חותרים לוודאות, אך היעדרה אינו פוטר אותם מקבלת החלטות. מדענים, לעומת זאת, מקדשים את הצבת סימן השאלה, ואף על פי שהם פועלים ללא לאות להסירו, הם יסייגו כל תוצאה שהשיגו במסגרת של אי-ודאות.

בגיליון זה אנו עוסקים בפנים הרבות של האי-ודאות. שער הגיליון מבטא את הדאגה מתסמונת התמוטטות המושבות הפוגעת בדבורי הדבש, ומאמר מרכזי מביא תוצאות מחקר שבחן הימצאות חומרי הדברה חקלאיים בכוורות, בגופן של דבורים ואף בדבש שהן ייצרו (עמ' 16–23). שולחן הדיונים מוקדש לבחינת עֶקרון ההיזהרות (המוכר גם בשם עֶקרון הזהירות המונעת) והאפשרויות לקדם את השימוש בו במדיניות ובחקיקה הסביבתית בישראל (עמ' 57–67). שאלות כבדות משקל מועלות ביחס להשפעת ההתקדמות הניכרת בתחום התאורה על בריאות האדם ועל תהליכים ותפקודים בעולם החי (וגם כאן). נערוך היכרות עם כלים חדשניים שמיועדים להעביר לציבור סיכונים תחת תנאי אי-ודאות. מחלוקת מדעית באשר לקשר בין ירידת שפיעת מעיינות וזרימת נחלים בצפון הארץ לבין קידוחים להפקת מים (עמ' 68–69) מובאת גם היא. למעשה, מתוקף העיסוק בתכנים מדעיים, יוכל הקורא הביקורתי לגלות את האי-ודאות שזורה בכל דפי הגיליון. לטעמי, זהו אחד מסודות קסמם של המדע בכלל ושל מדעי הסביבה בפרט.

אסיים בהוקרת תודה (ודאית בהחלט), בשם הוועד המנהל של כתב העת ובשמי, לפרופ' יוחאי כרמל, עם סיום תפקידו כיו"ר הוועד המנהל של אקולוגיה וסביבה. בזכות חזונו הוקם מחדש כתב העת לפני שמונה שנים, והוא ניווט אותו מאז באמונה ובתבונה. הודות לו כתב העת הוא הבמה המרכזית כיום לפרסומים מדעיים ומקצועיים, בעברית, בתחומי הממשק שבין מדעי הסביבה ומדיניות ציבורית. ברכות לפרופ' אסף סוקניק שנכנס לנעליו הגדולות.

קריאה מהנה. בוודאות.

שחר בוקמן

מטאדור
Aganetha Dyck
PDFPDF
שחר בוקמן
PDFPDF
יישום תפיסות מרחביות חדשות לטיפול במינים פולשים ביערות קק"ל
יהל פורת ועודד כהן
PDFPDF
מגוון ביולוגי בעסקים – הצגת פרוטוקול הדיווח הישראלי
ליעד אורתר ואלון רוטשילד
PDFPDF
זיהום אור וצמצומו – סיכום ותובנות של ועדת מומחים
ערן ברוקוביץ' וצליל לבין
PDFPDF
השפעת תאורה מלאכותית על דפוסי השתייה של עטלפי מדבר
עדי דומר, שחר כהן, דנילו רוסו וכרמי קורין
PDFPDF
תקשורת סיכונים – חשיבות ומרכזיות
ענת גסר-אדלסבורג
PDFPDF
סקר חושף מודעות גבוהה לנושאי סביבה וקיימות בקרב מפעלי תעשייה
דוד אסף ואוהד קרני
PDFPDF
זליגת חומרי הדברה משדות חקלאיים לסביבה הטבעית והשפעתה על דבורי דבש
ויקטוריה סורוקר, שלמה שריג, יוסי סלבצקי, אוהד אפיק, יוסף קמר, איליה זידמן, שמשון שוקר, יעקב קנול ואלי צעדי
PDFPDF
חשבונאות פחמן חוצת גבולות – פליטות גזי חממה כתוצאה מיבוא מוצרים לישראל
דור פרידמן ומידד קיסינגר
PDFPDF
איבוד קרקע בצפון הנגב – השפעה של המלחת גדות נחלים על תהליכי בליה וסחיפה
אורי נחשון ורועי קציר
PDFPDF
השפעה של תוספת בוצות שפכים מטופלות לקרקעות לס וחמרה על המבנה והמוליכות ההידראולית שלהן
אנה ז'ורבל, משה שנקר, חיים טנאו ומני בן-חור
PDFPDF
תכנית אב ליער ככלי תכנוני לניהול יער מוכוון מטרה – יער הקדושים כמודל
יהל פורת, חנוך צורף ויגיל אסם
PDFPDF
רב-שיח בנושא יישום עקרון ההיזהרות בישראל – קבלת החלטות קשות בעידן של חוסר ודאות
אור קרסין, עמית ברכה, אריה נייגר, ציפי איסר איציק, תומר רוזנר, זוהר שקלים, ג'מילה הרדל ואכים
PDFPDF
הצפון מתייבש – מה חלקה של שאיבת מי תהום בירידה של שפיעת מעיינות בצפון הארץ
אלון רימר
PDFPDF
מגן דוד ירוק
PDFPDF
בביתו בעמק - שיחה בגינתו של מאיר שלו
PDFPDF
קרבן אופנה
לאנס לי
PDFPDF
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel