גליון מס' 4/דצמבר 2017
 

לקוראות ולקוראים שלום רב,

לכאורה, מוזרה היא ההחלטה להקדיש גיליון לבחינת ההשפעות הסביבתיות של ניהול משק המים. שבע שנים בלבד חלפו מאז פרסום דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת המשבר במשק המים והטיוטה הסופית של תוכנית האב הארצית למשק המים. בתהליך של תכנון מערכת מים וניהולה זהו פרק זמן קצר ביותר. כל שינוי ברכיבים העיקרים של משק המים בישראל מצריך שנים רבות, וכל תכנון של רכיבים עיקריים במשק המים מבוצע לטווח של עשרות שנים. באופן יוצא דופן, למרות פרק הזמן הקצר, ראיית משק המים בתחילת העשור כמעט ואינה רלוונטית למשק המים כיום. חוברת זו, המוקדשת להשפעות הסביבתיות של ניהול משק המים בישראל, מוקדשת לסקירה של השינויים הדרמטיים במערכת המים ולדיון במשמעותם.

אנו מצויים כיום בתחילתו של שינוי אקלים עולמי, הצפוי להשפיע גם על משטר הגשמים המקומי למשך זמן ארוך. לפי הידע המצוי בידינו כיום, שינוי האקלים כבר גורם לשינוי בפיזור המשקעים, וצפון המדינה הופך לשחון במידה רבה. מזה מספר שנים השאיבה מהכינרת למוביל הארצי זניחה, אך מפלס הכינרת נותר נמוך. בעוד שבמהלך שנות דור סיפקה הכינרת, דרך המוביל הארצי, מים למדינה, כעת יש צורך לשאוב מים ממישור החוף לכינרת. השינוי באקלים, במשקעים ובחלוקתם משפיע גם על הארצות מסביבנו, ממזרח אפריקה ועד לממלכת ירדן ולארצות ערש התרבות המסופוטמית. שינויים אלה מובילים להשפעות גיאו-פוליטיות בעלות משמעות גורלית, ואנו דנים בהן בפרק א'.

בתחילת העשור נכנסנו בתנופה לעידן ההתפלה. כיום ישראל מתפילה כ-600 מלמ"ק בשנה, שהם רכיב מרכזי באספקת המים. בזכותם של הוגי תוכנית ההתפלה ומפעיליה הוקטנה תלות המדינה בחסדי המשקעים והמים בכינרת. ההתפלה אפשרה למדינת ישראל לעבור מספר שנים שחונות ללא משבר (כמעט, כפי שתראו בהמשך). במהלך השנים האחרונות, ובמידה רבה בעקבות הקמת תאגידי המים, עלה אחוז המים המועברים למתקני טיפול, השתפרה איכות הקולחים, וגבר השימוש בהם להשקיה. בו בזמן, התפתח הידע לגבי הימצאות מזהמים בקולחים, וגברה המודעות בארץ ובעולם להשפעת השימוש בקולחים על הסביבה. על המשמעויות של התפתחות שיטות טכנולוגיות להגדלת כמות משאבי המים אנו מרחיבים בפרק ב'.

לפני עידן ההתפלה והעלייה בשימוש בקולחים היה צורך להפנות חלק ניכר מהמים הטבעיים לצריכה עירונית וחקלאית. עתה חוזרת לדיון הציבורי שאלת סדרי העדיפויות בשימוש במקורות המים הטבעיים שהתפנו – האם לנצלם לשיקום כמויות המים בטבע או להרחבת החקלאות? פרק ג' מתמקד בשאלה כיצד שומרים על יציבות אקולוגית של מערכות טבע מימיות.

בגיליון זה ניסינו לצייר את התמונה החדשה של מערכת המים, ולהעלות לדיון ציבורי ומקצועי את המשמעויות של השינויים שחלו בה, וזאת בהתאם למטרות אקולוגיה וסביבה. אנו מקווים כי לפרסום החוברת המיוחדת יהיה המשך בדמות פרסומים בכתב ובכנסים מקצועיים וציבוריים. קטעי דיון, שרובם מחייבים המשך דיון ופעולה, וחלק מהם פרובוקטיביים במכוון, מועלים בסוף כל פרק על-ידי העורך האורח, המבקש שלא להתייחס לדברים כתורה מסיני, אלא להפך, כאל הערות ראשוניות המיועדות להביא להמשך דיון, תכנון ועשייה (ומבטיח כי כל ביקורת תתקבל בהערכה ובתודה).

קריאה נעימה וגשמי ברכה לרוב.

יורם אבנימלך ושחר בוקמן

PDFPDF
השר ד"ר יובל שטייניץ; ח"כ יעל כהן פארן וח"כ נורית קורן
PDFPDF
יורם אבנימלך ושחר בוקמן
PDFPDF
שינוי האקלים ומשבר המים במזרח התיכון – מפסימיות לפרגמטיות
ארנון סופר ואנטון ברקובסקי
PDFPDF
המצב ההידרולוגי באגן הכינרת – מגמות נצפות וחזויות על בסיס מודלים הידרו-אקלימיים
עמיר גבעתי ועדי טל
PDFPDF
אגן ההיקוות של הכינרת – עקרונות לשמירת יציבות הידרולוגית
אלון רימר
PDFPDF
שמירת הכינרת כמקור מים אסטרטגי לנוכח הירידה בכמות המים הטבעיים באגן הכינרת
דורון מרקל, אהוד קיטאי ואורי שמיר
PDFPDF
מים ושכנות טובה – הטמעת ראייה אזורית של מים בחינוך סביבתי
איימי ליפמן אביזוהר ורותם קארו ויצמן
PDFPDF
סיכום ומשמעויות לפרק א: משמעות השפעותיו של שינוי האקלים
יורם אבנימלך
PDFPDF
התפלת מי ים – חוסן, אתגרים וסיכונים
סיניה נתניהו
PDFPDF
השקיה בקולחים – ממה צריך להיזהר?
דרור אבישר וגפן רונן-אלירז
PDFPDF
ההשפעות הסביבתיות של שימוש במים בישראל לפי מתודולוגיית ניתוח מחזור חיים
נועה מירון וורד בלאס
PDFPDF
מדיניות משרד הבריאות לגבי השימוש בקולחים
זהר ברנט-יצחקי, דוד ויינברג, תמר ברמן ואיתמר גרוטו
PDFPDF
היבטים סביבתיים של צריכת מים מותפלים ושימוש בקולחים
מתן ישראלי, אריאל כהן, מני בן חור, דניאל קורצמן, הראל גל וגיא רשף
PDFPDF
זיהום אקוות החוף מאיים על היכולת לספק מי שתייה במחיר בר-השגה
מיכה אשחר
PDFPDF
סיכום ומשמעויות לפרק ב: "תעשיית המים" כרכיב במערכת המים בישראל
יורם אבנימלך
PDFPDF
זכות הטבע למים? דילמות בשיקום נחלי ישראל לנוכח השינויים במשק המים
אסף סוקניק ואורית סקוטלסקי
PDFPDF
זרימת מים טבעיים בנחלים – מה נעשה בעשור האחרון ולאן פנינו?
הלל גלזמן וניסים קשת
PDFPDF
מה צופן העתיד לנחלי ישראל?
אביטל גזית
PDFPDF
האם וכיצד יש להתערב ביערות המחט הנטועים בישראל אל מול יובש גובר ושינוי אקלים?
יגיל אסם
PDFPDF
שימור נחלים במגבלות המציאות
יורם אבנימלך
PDFPDF
רב-שיח בנושא ניצול מי הנגר העירוני
נעמי כרמון, ירון זינגר, ינאי עמיעז, חיים מסינג, דליה טל
PDFPDF
הגיעו מים עד נפש – יש להסדיר את מעמד הציבור בניהול המשאב הציבורי של מים
נועה יאיון
PDFPDF
הדין הישראלי מבטיח את זכות הטבע למים, ולא מתוקף חוק המים
דוד שור
PDFPDF
המלצת קריאה: המאבק על כל טיפה – כיצד הניסיון הישראלי מציל את העולם מצמא, מאת סת' סיגל
מיכל גרין
PDFPDF
והילדה גרה באוהל
שז
PDFPDF
פרופ' יואב כסלו ז"ל, 1932–2017
ישראל פינקלשטיין
PDFPDF
גידי נאמן
PDFPDF
דיפלומטיית מים
קובי גדעון
PDFPDF
התפלה ללא גבול מסכנת את עצמאות משק המים
ריאיון עם גיורא שחם, מנכ"ל רשות המים
PDFPDF
מכתבי רפאים
ניבי אלרואי
PDFPDF
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel