גליון מס' 2/יוני 2018
 

קוראות וקוראים יקרים,

בחום המהביל של הקיץ הים תיכוני לכולנו מגיע מפלט, גם אם רגעי. כמאמר המשוררת, "חפש באנטארקטיקה". בדיוק לפני 20 שנה (ב-1998) נכנסה לתוקפה 'אמנת מדריד' להגנת הסביבה האנטארקטית, שחתומות עליה 45 מדינות החברות בברית האנטארקטית. האמנה מספקת הגנה נרחבת ליבשת הקפואה, ומייעדת אותה להיות שמורה המוקדשת לשלום ולמדע. האמנה מחייבת ביצוע הערכה מקדימה של השפעה סביבתית לפני כל פעילות, קבעה עקרונות סביבתיים מחייבים לכל הפעילויות הנעשות שם, ואף אסרה כליל את פעולת הכרייה. אנטארקטיקה רחוקה מהעין, ולעיתים אף מהלב, אך יש לה חשיבות עולמית בקביעת אקלים כדור הארץ ומערכת הזרמים האוקיאניים, והיא אף מדד רגיש לשינויים עולמיים. כדאי שניתן לה את המקום המרכזי שהיא ראויה לו, כפי שמציגה המפה על שער הגיליון.

ובחזרה אלינו, לחום המוכר והטוב, ולגיליון שלפניכם. הגיליון כולל מספר נושאים מרכזיים.

הנושא הראשון היא שינוי האקלים. תוכלו לקרוא על תחזית לירידה של קרוב ל-50% בנפחי הזרימה בנחלים בשל השינוי במשטר הגשמים (עמ' 46); לשמוע על פיתוח כלי חדש המאפשר זיהוי מהיר של התייבשות עצים ביערות וטיפול בתופעה תוך זמן קצר (עמ' 1012); לצפות בתמונה אחת מתוך מסע עולמי של סירת קטמרן, שצִוותה שואף לקדם שימוש בטכנולוגיות הנעה חדישות שעשויות לתרום לצמצום פליטת גזי חממה, בעיקר ביבשה (עמ' 5859); לקינוח, להתרשם מריאיון עם חוקר בין-לאומי מוביל על תרומתן האפשרית של חברות הביטוח להיערכות לשינוי האקלים (עמ' 6061).

בנייה במדינה צפופה היא הנושא השני. בחרנו להביא שני מאמרים חשובים: האחד סוקר את הגידול הצפוי בשטח הבנוי של ישראל, ומספק תחזית, קודרת בחלקה, על השפעתו על עולם החי (עמ' 2027); לעומתו, המאמר השני בוחן את הקושי בבניית תשתיות אל מול התופעה ההולכת וגוברת של התנגדות ציבורית מטעמים צרים תופעת הנִמְבִּ"י (עמ' 3441).

הנושא השלישי הוא התמודדות עם פסולת, ואתם מוזמנים ללמוד על התוכנית הלאומית החדשה לטיפול בכלל הפסולת המוצקה במדינה (עמ' 34); על פסולת נוזלית (קולחים) שגם לאחר הטיפול המקיף בה נושאת עקבות של תרופות אל המזון שלנו (עמ' 68); על הצעת חוק שהוגשה לשולחן הכנסת, השואפת לצמצם את המטרד הסביבתי של בדלי סיגריות (עמ' 5253).

הנושא האחרון עוסק ברמת המחויבות לעשייה סביבתית של התעשייה, הציבור ואף הממשלה. ראשונה היא ידיעה בדבר פיתוח ארגז כלים שיסייע לחברות לאמץ דפוסי פעולה המיטיבים עם הסביבה (עמ' 89); שני הוא מאמר המציע, בין השאר, דרכים לעצב נורמות חברתיות כך שישפיעו על הציבור לפעול בצורה פרו-סביבתית (עמ' 2833); לסיום, מאמר דעה המציב סימן שאלה בדבר איכות ההתמודדות של הממשלה עם אתגרי הסביבה – מאמר דעה תקיף שכמובן זוכה לתגובה (עמ' 4951).

חִשבו גלובלי פעלו מקומי.

קריאה נעימה,

שחר בוקמן

אנטארקטיקה
PDFPDF
שחר בוקמן
PDFPDF
אסטרטגיה לאומית ארוכת טווח לטיפול בפסולת ולניהולה
עודד נצר
PDFPDF
השפעת שינוי האקלים על משטר המשקעים ועל המשטר ההידרולוגי במזרח הים התיכון ובישראל
אפרת מורין
PDFPDF
האם צריכה של תוצרת חקלאית מושקית בקולחים חושפת את האוכלוסייה בישראל לתרופות ולכימיקלים שונים?
גלית תדמור, אניה פדורובה, גפן קליינשטרן, יהושע מאור, נעמה גולן, אורה פלטיאל ובני חפץ
PDFPDF
טבע-BIZ – ארגז כלים חדש לעסקים שומרי טבע
אלון רוטשילד, דיקלה זיידמן, ליהי ברקן, מיטל מנחם ויגאל אמור
PDFPDF
שימוש בתצפיות אוויריות לאומדן התייבשות עצים ולהתאמת תוכניות ממשק לצמצום נזקי חיפושיות קליפה ביערות
עומר גולן ומיכאל ספרינצין
PDFPDF
לקראת הפסקת איסוף דגיגי קיפון משפכי נחלים
עדי לוי
PDFPDF
האם הדברת זחלי יתושים במקווי מים מסכֶּנת דבורים?
אהד אפיק, יוסי סלבצקי ודליה ענו
PDFPDF
המלצות לביטול משחקים ותחרויות ספורט בתנאי זיהום אוויר חריג
זהר ברנט-יצחקי, איזבלה קרקיס, דוד אלג'ם, ז'ק אשרוב ואיתמר גרוטו
PDFPDF
תחזית לעולם החי של ישראל לשנת 2040
יורם יום-טוב
PDFPDF
"ברומא התנהג כרומאי" – נורמות חברתיות והשפעתן על התנהגויות סביבתיות
קרן קפלן מינץ
PDFPDF
"נגד מיקום בחצרי": מאפיינים, גורמים והתמודדות עם תופעת הנִמְבִּ"י בישראל – הדגמה על תשתיות אנרגיה
בני פירסט ומישל פורטמן
PDFPDF
הגורמים לשריפות ביערות ובחורשים בישראל ועלות כיבוין
שי לוי, דפנה דיסני, מוטי שכטר וגידי נאמן
PDFPDF
אכיפה מנהלית ודה-רגולציה – נסיגת ערכי הקיימות מהמדיניות הסביבתית העכשווית של מדינת ישראל
אורן פרז
PDFPDF
מטפלים בבדלים – הצעת חוק חדשה תתמודד עם ההשלכות הסביבתיות של תעשיית הסיגריות
ניר נווה
PDFPDF
שירת הייקו
אלכס בן-ארי
PDFPDF
יוצרים סביבה
PDFPDF
אודיסיאת העתיד
PDFPDF
ביטוח מפני נזקי שינוי האקלים
ריאיון עם פרופ' וואטר בוצן
PDFPDF
מור פרז
PDFPDF
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel